עמוד:39

ב . המשמעות הגרפית של המהירות הרגעית באיור 25 מוצה הרף מקום-זמן של הוף הנע לאורך קו ישר . כאמור , המשמעות הגרפית של המהירות הממוצעת מרגע t עד לרגע 1 + At היא שיפוע של המיתר המחבר את שתי הנקודות המתאימות על העקומה . t t ) tn 2 / \ 't > t 1 T ) WntiT ) faj \ c > nt 7 ) j \\ t > t 4 WT ) '/ 7 V מהירות תעית ברגע t מוגדרת כגבול המהירויות הממוצעות מרגע t עד At ivni , t + At y ; nV שואף לאפס . כל מהירות ממוצעת כזו מיוצגת על ידי שיפוע המיתר המתאים . נסרטט ( איור ( 25 כמה מיתרים עבור מרווחי At pi שונים . אפשר לראות באיור 25 כי AMWND הולך וקטן , הנקודות על העקומה המחוברות על ידי מיתר הולכות ומתקרבות זו לזו , כלומר המיתרים הולכים ומתקרבים למשיק לעקומה בנקודה . t לכן גם שיפועי המיתרים הולכים ומתקרבים לשיפועי של המשיק לעקומה בנקודה 1 בגבול At- > 0 nw שתי הנקודות על העקומה שמחוברות על ידי מיתר מתלכדות , והמיתר הופך למשיק לעקומת מקום-זמן . המשמעות הגרפית של המהירות הרגעית בגרף מקום-זמן : המהירות הרגעית ברגע t של גוף הנע לאורך קו ישר מיוצגת על ידי שיפוע המשיק לעקומת מקום-זמן בנקודה המתאימה . איוו : 25 המיתרים שואפים למשיק כאשר At— » 0

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר