עמוד:36

5 . 2 מהירות רגעית א . הגדרת המושג "מהירות רגעית" נדון בשאלה זו : מכונית יוצאת לדרכה ברגע t = o מנקודה ששיעורה x = 0 ונוסעת על כביש ישר בכיוון החיובי של ציר TIT ! נוסחת מקום-זמן של תנועת המכונית היא , x r 15 כאשר CPTTD ] x-1 t ביחידות DTDDV . si תרשים הבעיה . המשמעות הגרפית של המהירות הממוצעת בגרף מקום-זמן : המהירות הממוצעת ניתנת על ידי שיפוע המיתר המחבר את הנקודות המתאימות על עקומת מקום-זמן . איוו lyio'w : 23 של מיתו בגוף מקום-זמן מייצג מהיוות ממוצעת איוו : 24 חושים הבעיה

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר