עמוד:33

זוהי דוגמה של "תנועה שוות-מהירות למקוטעין " - תנועה שמתרחשת בסדרה של פרקי זמן ( בדוגמה שלנו שניים ) שבכל אחד מהם תנועת הגוף היא שוות-מהירות ( איור . ( 21 בכל אחד מפרקי הזמן שבו המהירות קבועה נוכל להשתמש בידע שרכשנו בתנועה שוות-מהירות , למרות שהתנועה בכללותה אינה שוות-מהירות . בדוגמה הרשומה לעיל , האדם עובר מרחק של 100 m במשך זמן כולל של . 75 s ב . מהירות ממוצעת ב"תנועת שוות-מהירות למקוטעין" כלומר על האדם הדימיוני ללכת במהירות של . 1 . 33 m / s מהירות זו אינה מהירותו של האדם ( ה " אמיתי (" באף אחד משני הקטעים , אלא המהירות שהיתה לאדם הדימיוני שהיה עובר את אותו מרחק באותו זמן בתנועה שוות-מהירות אחת . מהירות זו נקראת המהירות הממוצעת . הגדרת "המהירות הממוצעת " בתנועה שוות-מהירות למקוטעין : כאשר גוף נע בתנועה קצובה למקוטעין , המהירות הממוצעת שלו , , ^ היא היחס בין העתק הכולל של הגוף לבין פרק הזמן . בניסוח מתמטי : הערה : קו המופיע מעל אות המייצגת משתנה - מסמן ערך ממוצע של המשתנה . איור : 21 גרף מקום-זמן של nn'nr > -m ₪ nyun למקוטעין

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר