עמוד:32

4 . 4 תנועה ₪ ות-סהירות למקוטעין א . המושג "תנועת ₪ ות-מהירות למקוטעין" נדון בדוגמה זו : אדם הולך לאורך מסלול ישר שאורכו . 100 m את 50 המטרים הראשונים הוא הולך במהירות שגודלה , 1 m / s ואת 50 המטרים האחרונים במהירות שגודלה . 2 m / s 1 ] 9 V תרשים הבעיה : את המחצית הראשונה של דרכו הוא משלים במשך : Ati = - ^ -= — = 50 s , ואת המחצית השנייה של דרכו הוא vi 1 משלים במחצית הזמן הראשון : At = 25 s כי מהירותו כפולה מזו שבמחצית דרכו הראשונה . תנועתו נמשכת זמן 2 כולל של 75 שניות . הגדרנו ציר מקום שראשיתו בישוב א , וכיוונו החיובי פונה א 7 ישוב ב . נגדיר את t = 0 כרגע שבו המשאית יצאה 0 לדרכה . משך זמן תנועת המשאית , בשעות , מרגע צאתה עד לפגישה עם המונית יסומן . / -ג מכאן שמשך הזמן ( בשעות ) של תנועת המונית מרגע צאתה עד לפגישה עם המשאית הוא r - 0 . 5 ( איור . ( 19 ב . תנועת המשאית היא שוות-מהיחת , לכן אנו רשאים להשתמש בנוסחה . ( 3 ' ) נציב בה את המקום , ו 1 ביחידה ק " מ , ( km ) את הזמן I , ביחידה שעה ( h ) ואת המהירות , , v ביחידה ק " מ לשעה . ( km / h ) ' נקבל : X o + vt = > = 0 + 70 t * n ( א ) ™^ ג . נשתמש בנוסחת מקום-זמן ( 3 ) עבור תנועת המונית . נציב בה : v = 100 km / h ( המהירות שלילית כי המונית נוסעת בכיוון השלילי של ציר המקום x = 290 km , ( ובמקום At נציב את הביטוי ( t - 0 . 5 ) כי משך תנועת 0 המונית קטן מזה של המשאית בחצי שעה . נקבל : x = x n + vAt x = 290 - 100 ( t - 0 . 5 ) ( ב ) ד . מפגש בין המכוניות מתרחש ברגע ? שעבורו מתקיים גם" rraiyDn ) x c והמונית נמצאות ברגע זה באותו מקום , כלומר יש להן אותו ערך . ( x על-ידי השוואת אגף ימין של קשר ( א ) לעיל לאגף ימין של קשר ( ב ) לעיל נקבל משוואה שממנה נוכל לחשב את הערך של r שעבורו שתי המכוניות נמצאות באותו מקום . נכתוב , אם כן : 70 t = 290 - 100 ( t - 0 . 5 ) ( ג ) מהתרת המשוואה נקבל : t = 2 h כלומר שתי המכוניות נפגשות שעתיים לאחר שהמשאית יצאה לדרכה 0 מסמל כזכור את משך תנועת המשאית . ( איוו : 20 חושים הבעיה

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר