עמוד:31

ד . נחשב את מהירות הגוף על-פי הנקודות ( 0 , 2 ) ( 8 , 6 ) -ו הנמצאות על הקו : Ax 6-2 . , v = — = = 0 n . 5 m / s Af 8-0 אפשר כמובן להשתמש בכל זוג נקודות על הקו לצורך חישוב המהירות . ה . לא נוכל להיעזר ישירות בגרף , לכן נמצא תחילה את נוסחת מקום-זמן של תנועת הגוף : x = x + vt = > x = 2 + 0 . 5 ? t Q נציב x = 2 + 0 . 5 - 200 = 102 m ? t = 200 s דוגמה WA 9 D ? A בין שתי מכוניות שכל אחת נעה במהירות קבועה משאית יוצאת לדרכה מישוב א במהירות קבועה שגודלה 70 ק " מ לשעה אל ישוב ב . חצי שעה לאחר צאת המשאית יוצאת מונית מישוב ב לכיוון ישוב א במהירות קבועה שגודלה 100 ק " מ לשעה . המרחק בין שני הישובים הוא 290 ק " מ , והכביש המחבר ביניהם הוא ישר . א . הגדירו ציר מקום עבור תנועת שתי המכוניות . ענו על השאלות שלפניכם ביחס לציר שהגדרתם בתשובותיכם לסעיף א . ב . כתבו נוסחת מקום-זמן עבור תנועת המשאית . ג . כתבו נוסחת מקום-זמן עבור תנועת המונית . ד . כמה זמן לאחר צאת המשא ית לדרכה נפגשות שתי המכוניות ? פתרון : א . תחילה נסרטט את תרשים הבעיה ( איור . ( 19 איור : 19 תוואים דוגמה 4

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר