עמוד:29

4 . 3 דוגמאות להתרת תרגילים - תנועה שוות-מהירות דוגמה " : 2 ₪ ם נוסחת סקום-זסן גוף נע במהירות קבועה . הוא חולף ברגע = 2 s ? בנקודה ששיעורה , x = 3 m וברגע = 5 s / בנקודה ששיעורה . x = 9 m א . מהי מהירות הגוף ? ב . היכן היה הגוף ברגע ?? = 0 ג . מצאו את נוסחת מקום-זמן המתארת את תנועת הגוף . ד . מתי הגוף עבר בנקודת הראשית של ציר המקום ? ה . מה היה העתק הגוף מרגע t = 0 עד רגע it = 10 s פתרון : א ו- ב :. מהירות הגוף קבועה , לכן מתקיים הקשר . x = x + ^ : נציב בנוסחה זו את ערכי הנקודה הנתונה הראשונה , 0 ואת ערכי הנקודה הנתונה השנייה ונקבל מערכת של שתי משוואות בשני נעלמים : x + v ? 2 = 3 0 5 = 9 x + v 0 מהתרת מערכת שתי המשוואות נקבל כי : בת = ( -1 ) ו- . v = 2 m / s ^ . A כעת יש בידינו שני הקבועים ( v-1 x ) של נוסחת מקום-זמן ונוכל לרשום אותה בצורה מפורשת : 0 x = l + 2 t איור : 17 גרפי מקום-זמן ש 0 <)\ של גופים שרל אחד מהם yj במהירות קבועה

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר