עמוד:27

4 . 2 פונקציית מקום-זמן עבור ת 3 ועה ₪ ות-מהירות א . 1 . ו 0 חת מקום-זמן כדי לפתח נוסחה של מקומו של גוף הנע במהירות קבועה כפונקציה של הזמן , נדון במצב זה : הוף נע לאורך קו ישר . ציר "rain x בכיוון התנועה של הגוף . t מוגדר כרגע מסוים במהלך תנועתו של הגוף ; ברגע זה מקום הגוף מסומן . ^ -ב הגוף נע בתנועה קצובה במהירות ) v איור . ( 16 נתייחס לתנועת הגוף מהנקודה ששיעורה x עד לנקודה כלשהי ששיעורה , x שאליה הגוף הגיע ברגע . / הביטוי למהירות הגוף , על-פי הגדרת המהירות בתנועה שוות-מהירות , ניתן על-ידי : ^ npnD ] NDD במקרים רבים נוכל לבחור At / isroazn rira / 7 / 7 : לכן נוסחה ( 3 ) תצטמצם לנוסחה : הערות : . 1 נוסחה ( 3 ' ) מתארת את מקום הגוף ) , ^ המשתנה התלוי ) כפונקציה של הזמן ) , / , המשתנה הבלתי תלוי ) והיא מכונה נוסחת מקום-זמן עבור תנועה שוות-מהירות . . 2 נוסחה ( 3 ' ) כוללת נוסף לשני המשתנים DA H x שני קבועים nnunn niyDWD . v-1 x Q היא שמקום הגוף , y 7 ra , x כלשהו 7 ., שווה לסכום של המקום ההתחלתי של הגוף , והעתק שלו v ) v 7 - הוא העתקו של הגוף במשך שנייה ^ אחת , לכן vt הוא העתקו של הגוף ב- ;? שניות . ( . 3 נשתמש בנוסחה ( 3 ) ( ולא ב- (( 3 ' ) כאשר לא נוכל לבחור . t = 0 זה יכול לקרות , כאשר מדובר בתנועת גוף יחיד אשר בקטעים שונים נע במהירויות קבועות שונות , או כאשר מדובר בשני גופים שמתחילים לנוע ברגעים שונים . > r & ' y \! rn' \^\ c 2 ? fe ) nno \ j 2 p' £ 'dWr > / o'feifl > Mc 2 ' 3 ' השוויון בנוסחה צריך להתקיים מבחינה מספרית וגם מבחינת היחידות . דוגמה : גוף יצא לדרכו מנקודה ששיעורה x = 50 m ונע במהירות קבועה של . 10 km / h לאן הגיע הגוף כעבור ' שעתיים ? אם נציב נתונים אלה בנוסחה ( 3 ' ) נקבל : איוו : 16 תרשים הבעיה

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר