עמוד:25

הגדרת המושג "תנועה שוות-מהירות : " תנועה שוות-מהירות היא תנועה של גוף העובר העתקים שווים בפרקי זמן שווים . הערה : כאשר גוף נע לאורך קו ישר ( ובכך אנו עוסקים בפרק זה ) ותנועתו קצובה ( ראה הגדרה בסעיף 4 . 1 א ) אזי היא בהכרח גם שוות-מהירות , ולהפך . לכן בדיונים שלנו בתנועה לאורך קו ישר היינו יכולים להסתפק באחד משני המושגים . אולם בפרק ב נראה כי תנועה קצובה לאורך מסלול עקום אינה שוות-מהירות , ואז יתברר הצורך בשני המושגים . נתבונן בטבלת מקום-זמן שלהלן : Ax ? אפשר לראות כי היחס — קבוע לכל שני זוגות של ערכים . At הגדרת המושג "מהירות " בתנועה שוות-מהירות : כאשר גוף נע בתנועה שוות-מהירות , מהירות הגוף מוגדרת כהעתק הגוף ביחידת זמן . כלומר אם בפרק זמן At הגוף מעתיק את מקומו בשיעור , Ax אזי מהירות הגוף , , v היא : הערות : . 1 מסמנים מהירות באות v כי זו האות הראשונה של המילה - velocity מהירות באנגלית . Ax . 2 מהגדרת המושג "תנועה שוות-מהירות " נובע כי בתנועה זו היחס — הוא קבוע , לכן מהירותו של גוף בתנועה שוות-מהירות היא קבועה , ואינה תלויה בפרק הזמן At שבו המהירות מחושבת . . 3 יחידות מהירות : מהגדרת המושג "מהירות " נובע כי יחידת המהירות היא יחס בין יחידת אורך ליחידת זמן . במערכת היחידות si יחידת המהירות היא : V \ D ' - m / s יחידת מהירות שאינה , si אך כזו שנמצאת בשימוש נרחב היא nv \ y \ o " p - km / h ( לעתים כותבים קמ " ש . ( נניח שמהירותו של גוף היא . 72 km / h כיצד נבטא אותה ביחידה ? m / s ביחידת המהירות km / h נציב ךת lh = 3 , 600 s-1 1 km = , 1000 ונקבל : ' km lkm 1000 m 72 1000 m m ^ = ? 2 ? 2 2 Q h lh 3600 s 3600 s s . 4 כללי הסימנים האלגבריים של מהירות : כאשר גוף נע בכיוון החיובי של ציר המקום - מהירותו חיובית , וכאשר הוא נע בכיוון השלילי - מהירותו שלילית . הסבר : פרק הזמן , At הוא תמיד חיובי , לכן על-פי קשר ( 2 ) לעיל , למהירות v אותו סימן כמו להעתק . Ax כאשר גוף נע בכיוון החיובי של ציר , x אז , Ax > 0 וכאשר הוא נע בכיוון השלילי של הציר אז Ax < 0 והמהירות שלילית .

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר