עמוד:24

דוגמה : 1 גוף מעתיק את מקומו כמה פעמים אדם יוצא מביתו והולך למקום עבודתו הנמצא במרחק 4 ק"מ מזרחית לביתו . בחחרו הוא הולך בכיוון הט ; די , חולף על פני ביתו ומתעכב בקניון הנמצא במרחק 1 ק"מ מערבית לביתו ואחר כך שב אל ביתו . א . חשבו את ההעתק בכל אחד משלושת חלקי התנועה של האדם . ב . חשבו את ההעתק הכולל של האדם באותו יום . ו . ; חשבו את אורך הדרך שהאדם עבר באותו יום . פתרון : תחילה נסרטט את תרשים הבעיה : בחרנו את הכיוון החיובי של , nmro x ~ i ^ n ואת הראשית שלו בביתו של האדם : = 0 סימנו את שיעור המקום * 0 של מקום עבודתו ב-ףנ , ואת מקום הקניון . ^ -ב א . העתק האדם בתנועתו מביתו למקום עבודתו : pnyn האדם בתנועתו ממקום עבודתו לקניון : העתק האדם בתנועתו מהקניון לביתו : : DiNnVw VViDn pnvnn . 2 שימו לב שההעתק הכולל שווה לסכום ההעתקים החלקיים . 2 הדרך שהאדם עבר באותו יום : שימו לב שהדרך שווה לסכום חדלי ההעתקים החלקיים . ג . תנועה שוות-מהירות נשווה בין תנועת האופנוע המתוארת באיור 14 לבין תנועת האופנוע שבאיור 1 וי . ; שני האופנועים ( באיור 1 וו ; ובאייר ( 14 נעים באותו כיוון , אולם בעוד שבאיור ; 111 האופנוע מעתיק את מקומו בכל שנייה בשיעור של 4 מ , ' הרי שהאופנוע שבאיור 14 מעתיק את מקומו בכל שנייה בשיעור של 6 מ . ' אנו אומרים כי מהירותו של האופנוע באיור ; 111 היא 4 מ' לשנייה , וזו של האופנוע באיור 14 היא 6 מ' לשנייה . איור : 14 תרשים עקבות של won wmx איור : 13 תו שים הבעיה של דוגמה 1

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר