עמוד:23

ב . העתק לפניכם תרשים עקבות של אופנוע רביעי . אופנוע זה עובר בכל שנייה מרחק שווה לזה של האופנוען שבאיור 1 וו , ; אולם שתי התנועות מנוגדות בכיוונן , לכן הן שונות . כדי שבטיפול הכמותי שנערוך בהמשך נוכל להבדיל בין שתי תנועות כאלה - נגדיר מושה חשוב . הגדרת המושג "העתק " : ( displacement ) אם גוף נע לאורך קו ישר , והוא נמצא ברגע מסוים , t במקום ac וברגע מאוחר יותר t במקום x אזי העתק 2 2 t הגוף , , Ax בין שני רגעים אלה מוגדר כך : ( 1 ) Ax = x - X 2 j ^ : nnyn . 1 גודל ההעתק הוא הערך המוחלט של ההעתק . . 2 משמעות המשפט "העתקו של גוף הוא " Ax = 3 m היא שברגע y / j , 7 t מגיע לנקודה הנמצאת במרחק 3 מ ' ממקומו 2 ברגע , t בכיוון החיובי של הציר . אין זה אומר שהגוף נע 3 מ . ' יתכן שהגוף נע 20 מטר , אך בסוף הוא הגיע לנקודה 1 הנמצאת במרחק 3 מ ' ממקומו ההתחלתי בכיוון החיובי של ציר המקום ( בחלק מהזמן הוא נע בכיוון החיובי של ציר to ובחלק מהזמן בכיוון השלילי של ציר ה . (^ זה מבליט את ההבדל בין המושגים "גודל העתק " לבין "אורך הדרך . " . 3 המושג "העתק " משמש לא רק בתנועה קצובה , אלא בכל תנועה שהיא . . 4 יחידות ההעתק הן יחידות אורך . במערכת יחידות si יחידת ההעתק היא מטר . A . 5 היא אות יוונית ( מבטאים אותה דלתא ) המשמשת כסימון מקובל לשינוי בגודל מסוים - ההפרש בין ערכו הסופי של הגודל לבין ערכו ההתחלתי ( תרגום המילה "הפרש " לאנגלית הוא , difference והאות הראשונה היא . d האות היוונית המקבילה ל- d היא . ( A . 6 המקום , , x מוגדר עבור זמן יחיד , , t לעומת זאת ההעתק , , Ax מוגדר עבור שני זמנים . t -1 t 2 s ר . הסימן האלגברי של ההעתק : העתק של גוף יכול להיות חיובי , שלילי או אפס . כאשר גוף נע בכיוון החיובי של ציר י ) םי - העתקיו חיוביים ( כי > 5 ' ' לכן . ( Ax = - > 0 כאשר גוף נע בכיוון השלילי של ציר 1 דח - ההעתקים שלו ^ ^ ^ שליליים . כאשר גוף נע וחוזר לנקודת מוצאו - ההעתק הוא אפס . אם נגדיר עבור התנועות המתוארות באיורים 11 ג 2-1 ו , ציר x שכיוונו החיובי פונה ימינה , אזי העתקו של האופנוע שבאיור ו 1 ג ביחס לציר זה הוא Ax = + 4 m בכל שנייה , ואילו העתקו של האופנוע המוצג באיור 12 הוא Ax = ( -4 ) m בכל שנייה . איוו : 12 תושים עקבות של אופנוע וביעי

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר