עמוד:22

4 . 1 מוזגים הקבורים לתנועה שוות-מהירות א . הגועה קצובה בכל אחד מאיורים 11 א , 11 ב 11-1 ג מוצו ; תרשים עקבות של אופנוע הנוסע על כביש ישר ( עקבות האופנוע הם האיורים שלו . ( עקבות כל אופנוע מוצגות במרווחי זמן שווים בני שנייה אחת . לצד כל כביש מוצבים עמודים במרחקים של 2 מטר זה מזה . > V ! c To' IA 21 / A / I n ^ v 9 fO « S'J / r > O \< bdr ) / c' / 7 p'i >\ J 0 >] lai | ' 2 A / rrrco של האופנוע המוצו ; כאיור ; 111 היא הפשוטה ביותר ; בניגוד לשני האופנועים האחרים - אופנוע זה עוכר דרכים שוות בפרקי הזמן השווים . הגדרת המושג "דרך : " דרך היא אורך מסלול הגוף . נסמן דרך באות , s והיא נמדדת כמובן ביחידות אורך . הגדרת המושג "תנועה קצובה " : ( uniform motion ) תנועתו של גוף היא קצובה אם הוא עובר דרכים שוות בפרקי זמן שווים . תנועת האופנוע באיור 11 ג היא קצובה , ותנועות האופנועים באיורים 11 א 11-ו ב אינן קצובות . הערה : המושג "תנועה קצובה " משמש לא רק בתנועה לאורך קו ישר אלא גם בתנועה לאורך קו עקום . . 4 תנועה שוות-סהירות איור : 11 עקנותיהם של שלו ^ ה אופנועים סוצגים במרווחי ז 0 ן שווים

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר