עמוד:21

. 3 ביטוי מתמטי : דרך שלישית להצגת פונקציית מקום-זמן היא באמצעות נוסחה מתמטית שבה המקום , NDUD , x כפונקציה של הזמן , . t קשר מתמטי מה מכונה בקצרה נוסחת מקום-זמן . דוגמה : x = t -3 t + 2 t כאשר ערכי t וערכי x נמדדים ביחידות S 1 ( המקדם של 3 ז נמדד ב- mp ! or \ m / s של t ' ב- Dipnm m / s של t נמדד ביחידה . ( m / s על פי נוסחה זו נבנו טבלה 4 ואיור . 9 בעזרת הקשר המתמטי אפשר לחשב את ערכו של x לכל ערך של 1 תרגיל : מצא , בעזרת נוסחת מקום-זמן הנתונה בדוגמה לעיל , באילו רגעים הגוף חולף בראשית של ציר המקום . השווה את תוצאות חישוביך עם טבלה 4 ועם איור . 9 שימוש באמצעים מתמטיים אינו רק מקל על פתרון בעיות פיזיקליות אלא מהווה צורך חיוני . יפה ניסח זאת גלילאו גליליי , ( Galileo Galilei , 1564 - 1642 ) מחשובי פורצי הדרך בפיזיקה : לכל אחד מה"צוגים יש יתרון . הטבלה מציגה ערכים מדוייקים ( בניגוד לגרף ) מבלי שיהיה צורך לחשב אותם ( בניגוד לנוסחה . ( גרף מציג "תמונת על" של התנועה , שאינה מתקבלת ( לפחות לא מיידית ) מטבלה ומנוסחה . נוסחה מאפשרת לדעת כל ערך ( בניגוד לטבלה ) ובצורה מדוייקת ( בניגוד לגרף . ( איוו : 10 נול דואר upin D \ J ש > גלילאו גליל"

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר