עמוד:12

2 . 2 זמן - יחידות ומדידה א . הגדרת יחידת הזסן "שנייה" משנת 1889 עד שנת 1967 אב המידה של הזמן התבסס על היממה השמשית הממוצעת שהיא פרק הזמן החולף בין שתי הופעות עוקבות של השמש בהיותה בנקודה הגבוהה ביותר , מחושב כממוצע לאורך שנה . היממה השמשית הממוצעת חולקה 24-ל פרקי זמן שווים ולכל אחד מפרקי זמן אלה ניתן השם שעה . השעה חולקה 60-ל פרקי זמן שווים וכל אחד נקרא דקה . החלק 60-ה של הדקה נקרא כידוע בשם שנייה . השנייה היא יחידת si לצרכים מדעיים . הסימון התקני של יחידת הזמן "שנייה " הוא s ( האות הראשונה של המילה - second שנייה באנגלית ) למשל , 5 s או . sec בעברית היחידה "שנייה " מסומנת באות ש' ( האות הראשונה של המילה שנייה ) למשל 5 ש י . מספר השניות ביממה הוא : 24 = 86 , 400 s 60 . 60 הגדרת יחידת הזמן "שנייה " משנת : 1889 שנייה היא החלק 1 / 86 400-ה של היממה השמשית הממוצעת . ' כדי שהגדרת ה " שנייה " תהיה חדה יותר , ניתנה ( בשנת ( 1967 לשנייה הגדרה חדשה . המונחים המופיעים בהגדרה מצריכים ידיעת פיזיקה ברמה מתקדמת יותר , למרות זאת נציג את ההגדרה . אם אינך בקיא במונחים - תוכל להסתפק בשלב זה בהכרת ההגדרה משנת 1889 הרשומה לעיל . לשני מצבי האנרגיה הנמוכים ביותר של אטום הצןיום יש אנרגיות שונות במקצת . קרינה אלקטרומגנטית ( בתחום גלי מיקרו ) בתדירות המתאימה בדיוק , גורמת למעבר מאחד המצבים הללו אל משנהו . הגדרת יחידת הזמן "שנייה " משנת : 1967 שנייה היא משך הזמן הדרוש 9 , 192 , 631 , 770-ל מחזורים של קרינה הנובעת ממעבר בין שתי רמות על-דקות של מצב היסוד של האטום צזי 1 . ( Cs-133 ) 133-ם בשנת 1997 חידדו את ההגדרה וקבעו כי היא מתייחסת לאטום 133-צזיום במצב מנוחה , בטמפרטורה של 0 מעלות קלווין . יחידות זמן אחרות שאינן שייכות למערכת si אך נמצאות בשימוש הן דקה ( מסומנת ב- - mm קיצור של המילה - minute דקה באנגלית ) ושעה ( מסומנת - net האות הראשונה של המילה ny \ y - hour באנגלית . ( ב . מדידת זמן IA > נ 5 ' ל ?!*/ £ ? ' ^ / בחיי היום-יום אנו מודדים זמן באמצעות שעון . זהו מכשיר מדידה נפוץ ופשוט לשימוש . השעון הוא מכשיר חדש יחסית בדברי ימי האדם , והוא משרת אותנו רק במאות האחרונות . ייצורו ההמוני שינה את מהלך החיים והכניס בהם סדר , תנופה וקצב . איך פועל השעון ? על איזה שעון מתבסס אסטחפיזיקאי הטוען שהיקום קיים מעל 10 שניות ? על איזה שעון מתבסס חוקר החלקיקים האלמנטריים הטוען כי תהליך מסויים נמשך 24 10 שניות ? מה זה בכלל זמן ? אלה הם עניינים מרתקים שבהם תעסוק בלימוד תחומים שונים בפיזיקה .

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר