עמוד:6

על המהדורות השונות של הספר -.המהדורה הנוכחית של הספר היא המהדורה השמינית ( המהדורה הראשונה יצאה לאור בשנת . ( 1993 כמעט בכל מהדורה הוכנסו תיקונים או שיפורים . לעתים התיקונים היו קלים ולעתים משמעותיים יותר . שינוי משמעותי היה במהדורה החמישית - מהדורת : 2006 הספר עוצב מחדש מבחינת פונטים , איורים וצבע ; לפרקים השונים נוספו תרגילים רבים , ברמות הקושי השונות ; קוצרו הסברים ארוכים ושוכתבו פרקים אחדים . חלקו הראשון של פרק ה מערכות" ) ייחוס (" שהופיע במהדורות שקדמו למהדורה החמישית שולב בפרק ד , וחלקו השני ( העוסק בעקרון השקילות ) שולב בספר "מערכות ייחוס . " נעשה שימוש בכלי דידקטי חדש : וקטורים המייצגים גדלים פיזיקלים שונים סורטטו בצבעים שונים . פרקי הדינמיקה במהדורה החדשה נכתבו מתוך גישה שיש להתייחס תחילה לשני מודלים מוקדמים שעסקו בסיבות לתנועה ; המודל הראשון הוא זה של אריסטו והשני הוא מודל האימפטוס . מודלים אלה מאפיינים את חשיבתם של רוב התלמידים גם כיום . במהדורת 2006 הוצגו לראשונה תפיסות מוטעות מובהקות , המוכרות בהוראת המדעים בנושאים שונים , והוכחו במחקר כמוטעות . את התפיסות המוטעות סימנו בעזרת צלמית ( אייקון ) שעליה רשום "זהירות מוקשים . " אני מציע למורים לא להתעלם משגיאות מהותיות של תלמידים אלא דוקא להשתמש בהן כמנוף לקידומם . במהדורת 2012 שונה הסימול של כוח F שגוף 1 מפעיל על גוף 2 מ- לסימון . F ו ^ 2 2 תודות בהכנתו של הספר נעזרתי בכמה אנשים יקרים , ואני מבקש להודות להם -.לקורעה פולינגר , על שקראה ביסודיות אופיינית את כל הספר והעירה הערות רבות ומועילות . לזאב קרקובר , שכתב את פרקים א ו- ב במהדורת העיצוב , השתתף בדיונים שנערכו לקראת הפקת מהדורת העיצוב , ותרם בהם מבקיאותו , ממומחיותו ומניסיונו בהוראת המכניקה . לד " ר יבגני ברודסקי על התיקונים של תשובות לשאלות שבהן נפלו שגיאות , ועל תיקונים נוספים בפרקים . לד " ר יוסי כהן , ולכל צוות מורי הפיזיקה בחמד " ע , עבור התרומה של תרגילים שפותחו על ידם , לפרקים א , ב ו-ג . לאסף מסעוד , על המסירות והמקצועיות הרבה בהכנת התרשימים . לאבי טל , על שעיצב את החומר הכתוב במסירות ובמקצועיות רבה . עדי רוזן המחלקה להוראת המדעים , מכון ויצמן למדע , רחובות יוני 2012 סיוןהתשע " ב

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר