עמוד:4

פתח דבר לכוך א ? 6207 ) ויחיך ! 1 \ D 0 J 2 /'/? v" \ 2 n }]\ OV J ' /?' . p ' / 7 / f h 7 A // C' / \ יחי . 7 // c המשורר אלכסנדר פופ , ( 1744 - 1688 ) בן תקופתו של ניוטון התרבות היוונית , שהגיעה לשיא פריחתה בין המאה השישית למאה השלישית לפני הספירה , ניסחה חוקי תנועה אשר התיישבו עם התפיסה שהארץ היא המרכז הנייח של היקום . אחד מהוגי הדעות הבולטים של תפיסה r היה אריסטו . חוקי התנועה שטבעו היוונים שלטו בחשיבה המדעית עד המאה השבע-עשרה , ואף אומצו על-ידי הכנסייה הקתולית . במאה השבע-עשרה התחוללה מהפכה מדעית של ממש . גיבוריה המרכזיים היו ניקולס קופתיקוס , גלילאו גליליי , חח קפלר ואייזיק ניוטון . המהפכה התבטאה בקביעת חוקי תנועה חדשים שגובשו לתורת המכניקה , כפי שנוסחה על-ידי ניוטון . המכניקה הניוטונית היא התחום הראשון בפיזיקה , ובמדעים הניסיוניים כולם , שהגיע למעמד של תאוריה מדעית , כפי שאנו מבינים מושג זה כיום . אמנם המכניקה הניוטונית לא הייתה סוף פסוק לגבי חוקי התנועה , כפי שהתברר בתחילת המאה העשרים עם ניסוח תורת היחסות ותורת הקוונטים , אך היא מתארת היטב את העולם המקרוסקופי הסובב אותנו . לתלמידים , הספר אינו מיועד לשמש רק כלי הכנה לבחינות בגרות ; הוא נכתב תוך מאמץ להקנות לכם הבנה ויכולת חשיבה מדעית . הספר נוגע מעט גם בהתפתחות ההיסטורית של המכניקה הניוטונית . לצד הפעילות הרווחת של פתרון בעיות שמציע הספר , אני מקווה שתשתמשו בו גם כמקור לרכישת ידע והבנה . אני מקווה שתקראו בו , למרות שפה ושם ההסברים כתובים באריכות מה ; הדבר נובע מהמאמץ שעשיתי כדי להסביר את הדברים באור בהיר ככל יכולתי . חשוב שתהיו מודעים לכך שבלימוד המכניקה קשה להגיע להבנה מעמיקה של המושגים והחוקים בהתמודדות ראשונה . אצל רוב הלומדים מתגבשת תחושת הבנה רק כעבור חודשים של לימוד , ולעתים אף כעבור פרק זמן העולה על שנה . למורים , אוכלוסיית היעד הספר מיועד בראש וראשונה לתלמידי כיתות י " א בבית הספר התיכון , הלומדים פיזיקה ברמה של 5 יחידות לימוד . החל ממהדורת 2006 התווספו תרגילים רבים לפרקים השונים . התרגילים שהתווספו לפרק א מתאימים גם לתלמידי כיתות י , ' לכן אפשר להתחיל ללמד על פי הספר כבר בכיתה י . ' אני ממליץ להתחיל את הוראת הספר מעמוד . 16 הספר מתאים גם לסטודנטים במכללות ובסמינרים למורים , ולסטודנטים באוניברסיטאות הלומדים רפואה , ביולוגיה , חקלאות וכיוצא באלה ונדרשים במסגרות אלה ללימוד מכניקה .

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר