עמוד:2

כתיבה ועריכה עדי וחן ראש הפרוייקט פרופ ' בת-שבע אלון הגהה מדעית פרופ ' אווי ו ; ניאל הגהה דידקטית קורינה פולינגר עריכת הלעוון נדין קלברמן עימוד ועריכה במחשב אביטל גרפיקה ממוחשבת ועיצוב הכריכה אסף מסעוד עיצוב שער פנימי באנגלית ( בסוף הספר ) זיו אריאלי התצלום על הכריכה האחורית - "זיקוקים בגלגלים " יוני קלפוולד ואלכס קזקוב , התיכון שליד האוניברסיטה , ירושלים . התצלום זכה במקום הראשון בתחרות צילום בפיזיקה לתלמידי תיכון , תשס " ה . אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני , אופטי או מכני או אחר כל חלק , שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט , אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו " ל © כל הזכויות שמורות למשרד החינון נדפס בישראל תשע " א 2011- מהדורות קודמות 1993 ; ( מהדורת עיצוב 1995 , ( ( מתוקנת 1997 , ( ( מתוקנת 1999 , ( ( מתוקנת 2006 , ( ( מחודשת 2008 , ( ( מתוקנת , ( פברואר , 2009 אוקטובר 2011 , 2009 מהדורה נוכחית - מתוקנת : תשע"ב 2012 - מק " 279-2095-ט

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר