עמוד:148

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••• - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••• - •••••••• - •••••••• - •••••••• - •••• •••• •••• - •••• •• ••• •••••••• ••••••• ••••••• •••••• ••••• •••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••• - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••• - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••• - •••••••• - •••••••••••• - •••••••• - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••• ••••••• ••••••••• ••••••••• ••••••• •••• •••• - ••••••••• •••••••• ••••••• ••••• •••••• ••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - ••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••• •••• •••••• ••• ••••••• ••••• ••••••• ••••••• •••••• ••••••• ••••• ••••••••••• ••••••• •••• •••• •••••• ••••••••• •••• - •••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• ••••• ••••••• ••• ••••••• ••••••••• •••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• •••• •••• •••••••••• ••••••••••••••••••••••••• •••• ••••••• ••••••••••••••• •••• •••• •• •••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - ••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר