עמוד:145

נ נבוכדנאצר 22 , 13 , 11 , 8 – נהרדעא 140-138 , 136-134 – נחותי 138-137 – נחמיה ( בן חכליה ) 23-18 – נטילת לולב 104 , 92 – ניסוך המים 58 – נירון 71 – נציבין 135-134 – נשיא הסנהדרין 113 , 93 , 79 , 66 , 55 – נשיאות 116 , 114-113 , 111 , 109 , 106-104 , 100 , 98 , 95 - ס סדר ליל הפסח 95 – סוגיה 125-124 – ( ר' תלמוד ) סופר 18 – ( ר' עזרא ) סופרים 21 , 16 – סוריה-פלסטינה 104 – סיני 138 – ( ר' רב ) סיקריים 81-80 – סלווקוס הרביעי 34 – סמיכה 129 , 114 , 104 – סנבלט החורוני 22 – סנהדרין 129 , 110 , 106 , 104 , 96 , 93-92 , 89 , 66 , 58 , 55 , 16 – ספירת העומר 58 - ספר בן סירא 31 – ספר מקבים א 41 , 39 - ספר מקבים ב 34 – ספרות חז"ל 121-120 , 54 , 21-20 – ( ה ) ספרייה הגדולה באלכסנדריה 31 – סתם משנה 123 , 120 – ( ר' משנה ) ע עולא 137 – ( ה ) עולם הבא 57 , 54 – עוקר הרים 139 – ( ר' שמואל ) עזרא ( בן שריה ) 23-18 – עיר מקדש 33 , 16 – עם הארץ 111 – עמי הארצות 21 , 19 - עשרת הרוגי מלכות 104 – פ פדיון שבויים 107 – פומבדיתא 140 , 135 – פלורוס 75 , 70 – פוליס 35-34 , 29-27 – פומפיוס 63-62 – פחה 33 , 22 , 20 , 18 , 16 , 14-13 – פחוות יהודה 13 – ( ר' יהוד מדינתא ) ( ה ) פילוסופיה הרביעית 80 , 67-66 – פלסטינה 106 – ( ר' סוריה פלסטינה ) פצאל 65 – פרובינקייה 104 , 88 , 67 , 62 – פרוקורטור 65 – פרושים 82-81 , 79-77 , 68 , 66 , 62-61 , 59-54 – פרנסים 132 – צ צום גדליה 8– ( ר' ארבעת הצומות ) צדוקים 62 , 59-57 , 54 – צידוק הדין 89 – צרי יהודה ובנימין 15-14 – ( ה ) צו של כורש 15 , 11 – ק קורבן התמיד 92 , 58 , 38 – קורבן לשלום הקיסר 75 , 71 – קורבן עצים 22 – קידוש החודש 136 , 129 , 93 – קידוש השם 104 , 39-38 – קנאים 90 , 82-81 , 79 , 68 – קסטיוס גאלוס 70 – קריאה בתורה 20 – ר ראש הגולה 140 , 136-135 – ראשי בתי אבות 10 – רב 140 , 138 – ( ר' אבא אריכא ) רב אשי 140 , 124 – רב דימי 137 – רב הונא 135 – רב יהודה בר יחזקאל 140 – רבי 115 , 100 – ( ר' רבי יהודה הנשיא ) רבי אליעזר בן הורקנוס 100 , 98 , 95 – רבי אלעזר בן עזריה 98 , 95 , 55 - רבי חייא 123 – רבי חנינא ( חנניה ) בן תרדיון 104 – רבי חנניה 136 , 109-108 – רבי טרפון 94 – רבי יהודה בן בבא 104 – רבי יהודה בן בתירא השני 137-135 , 108 – רבי יהודה בר אילעי 106 – רבי יהודה הנשיא , 135 , 132 , 129 , 123-119 , 116-113 – 139-138 רבי יהודה נשיאה השני 129 – רבי יהושע ( בן חנניה ) 136 , 108 , 100 , 98 , 95 , 91 , 55 – רבי יוחנן 137 , 132 , 124-123 – רבי יוסי בר חלפתא 106 – רבי מאיר 119 , 113 , 111 , 106 – רבי נתן הבבלי 109 – רבי עקיבא 136 , 132 , 119 , 104 , 100 , 95 – רבי צדוק 82 – רבי שמעון בר יוחאי 111 , 106 – רבין 137 – רבינא 140 , 124 –

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר