עמוד:144

ח חגי 17-14 – חוניו השני 29 – חוניו השלישי 34 – חוקי האבות 33 – חזקיה 81 , 66 – חכירת המסים 30 – חכמים , 98-94 , 92 , 90 , 79 , 77 , 68 , 66 , 55-54 , 21 , 17-16 – , 132 , 129 , 124 , 121-119 , 116-113 , 111-106 , 104 , 100 139 , 137-134 חנן בן חנן 82 , 77 – חננאל ( חנמאל ) הבבלי 66 - חסידים 68 , 55 , 44 , 39 – חקרה 45 , 43-42 , 36 , 33 – חתימת התלמוד הבבלי 140 – ( ר' התלמוד הבבלי ) חתימת התנ"ך 17 - ט ט' באב 116 , 104 , 96 , 71 , 8 – ( ר' ארבעת הצומות ) טוביה העמוני 22 – טומאה וטהרה 79 , 58 - טומאת ארץ העמים 79 - טיהור המקדש 43-42 – טיטוס 71 – טעמי המקרא 21 – י יהוד מדינתא 13 – יהודה אריסטובולוס 48 – יהודה הגלילי 80 , 67-66 – יהודה המקבי 45-44 , 42 – יהודים-נוצרים 97 , 61 – יהויכין 14 , 10 – יהושע בן גמלא 82 , 77 – יהושע בן יהוצדק 16 , 14 – יודיאה 33 – יוחנן הורקנוס 64 , 57-54 , 48 – יוחנן כוהן גדול 48 - ( ר' יוחנן הורקנוס ) יוחנן מגוש חלב 82 , 78 – יום הכיפורים 119 , 98 , 96 , 89 – יונתן 49 , 45 – יוסף בן גוריון 77 – יוסף בן מתתיהו 134 , 82-77 , 75 , 67-66 , 59-55 , 49 , 14 – ( ר' יוספוס פלוויוס ) יוסף בן טוביה 30 – יוספוס פלוויוס 79 - ( ר' יוסף בן מתתיהו ) י"ז בתמוז 116 , 96 , 71 – ( ר' ארבעת הצומות ) י"ח דבר 79 – יחזקאל 17 , 10 – יסון 45 , 39 , 36-34 – ירחי כלה 140 – ירחי נאה 139 – ( ר' שמואל ) ירמיהו 17-16 , 10 , 8 – ישו 128 , 97 , 61 – כ כ"ה בכסלו 42 - ( ה ) כוהן הגדול 119 , 96 , 89 , 82 , 58 , 36 , 34-33 , 30 , 16 - כותים 14 – כורש 15 , 11 – כנסיית הקבר 128 - כנסת גדולה 17-16 – ( ר' אנשי הכנסת הגדולה ) כתב אשורי 21 – כיתות 97 , 61 , 54 – כת מדבר יהודה 58 – כת היחד 58 – ( ר' כת מדבר יהודה ) ל ( ה ) לגיון העשירי 88 – לימוד תורה 138 , 135 , 111 , 107 , 100 , 68 , 59 , 55 , 20 – ליסימכוס 36 – לשכת הגזית 55 – מ מגילות ים המלח 58 – מגילות סתרים 119 – מדינת חסות 63 – מועצת הזקנים 33 , 16 – מורה הצדק 59 – מושבה צבאית 37 - מושל יהודה 45 – מחצית השקל 134 , 95 , 89-88 , 58 – מלחמת אחים 82 – מלחמת היהודים 79 – ( ר' יוסף בן מתתיהו ) מלך בחסות רומא 65 – מלכות בית דוד 11-10 – מלך בעל ברית וידיד העם הרומי 65 – ( ר' הורדוס ) ממשלת המרד 94 , 82 , 79-77 – מנחם הגלילי 81-80 , 77 , 70 – מנלאוס 45 , 43-42 , 38 , 36 – מס הכתר 116 – מס שתי הדרכמות 88 – מסכת עדויות 119 – מעמד הסנאטורים 129 – ( ה ) מפקח על השווקים 34 – ( ה ) מצוות התלויות בארץ 116 , 108 , 97 , 22 – מר עוקבא 136 – מרד בר כוכבא 136 , 119 , 116 , 113 , 110-106 , 104-102 – ( ר' שמעון בר כוכבא ) מרים החשמונאית 65 - משמרות כהונה 16 – משנה 139 , 125-120 , 54 , 17 – משניות 139-138 , 124-123 , 121-119 – משנת רבי יהודה 139-138 , 123 , 120 - משנה תורה 124 – מתייוונים 45-41 , 39 , 38 , 36-34 , 29 – ( ר' התיוונות ) מתתיהו אנטיגונוס השני 65-64 – מתתיהו החשמונאי 45 , 39 –

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר