עמוד:143

מפתח ( שמות , מושגים ונושאים ) א אב בית דין 113 , 109 , 55 – אבא אריכא 138 – ( ר' רב ) אביונים 61 - אגריפס השני 78-77 , 75 – אוגוסטוס 67 , 65 – אושה 119 , 113 , 111-106 – איליה קפיטולינה 104 , 102 – ( ה ) אימפריה הביזנטית 128 - ( ה ) אימפריה הרומית המזרחית 128 - ( ה ) אימפריה הרומית המערבית 128 - איסור מוקצה 17 – איסיים 61 , 59-58 , 54 – אלישיב הכוהן הגדול 22 – אלכסנדר הגדול 33 , 27-26 – אלכסנדר השני 64 - אלכסנדר ינאי 56-55 , 49 – אלעזר בן חנניה 79 , 77 , 75 , 70 – אלעזר בן יאיר 81 – אלעזר בן שמעון 82 – אלקימוס 45-44 – אמוראים 140 , 138-136 , 132 , 125-124 – אמנה 23-22 – אנטיוכוס אפיפנס 42-41 , 39-38 , 36 , 34 – אנטיוכוס השלישי 34 – אנטיוכיה 35-34 – אנשי הכנסת הגדולה 96 , 55 , 17-16 – אספסיאנוס 92 , 79-78 , 71 – אפביון 34 , 27 – אפולוניוס 36 - ( מצביא ) אפרסמון 115 – אספת עם 47 , 27 – ארבעת הצומות 96 – אריסטובולוס השני 64 , 62 , 49 – ארכילאוס 67-66 – ארתחשסתא הראשון 18 , 15 - אתנרך 63 – ב בחירה חופשית 54 – בית אנטיפטרוס 65-64 – בית בייתוס 66 – בית הכנסת 133 , 128 , 111 , 104 , 96 , 92 , 9 – בית הלל 119 , 96 , 90 , 79 , 68 – ( ר' הלל ) בית המקדש הראשון 134 , 15-14 , 8 – בית המקדש השני 134 , 96 , 92 , 89 , 15 - בית טוביה 31-29 – בית סלווקוס 34 , 27 – בית פיאבי 66 – בית צדוק 58-57 , 45 , 36 – בית שערים 115 – בית שמאי 98 , 94 , 90 , 79 , 68 – ( ר שמאי ) בית תלמי 36 , 34-33 , 30 , 27 – בני בתירא 66 – ברייתא 123 – ברכת המינים 97 – ברכת כוהנים 92 – בתי המדרש 137 , 132 , 119 , 111 , 104 , 100 – ג גביניוס 64 - גדליה בן אחיקם 8 - גזרה קדומה 58 , 57 , 54 – גזרות שמד 136 , 104 – גימנסיון 34 , 27 – גלות בבל 20 , 17 , 10 , 8 – גלויות הסנהדרין 110 – גמרא 124 – ( ר' תלמוד ) גרוסיה 33 – ד דינא דמלכותא דינא 139 – דריוש הראשון 16-15 – ה הגדה של פסח 95 – הדלקת משואות 93 – הדריאנוס 104 , 102 – הורדוס 79-78 , 75 , 67-65 – הורקנוס 30 – הורקנוס השני 65-62 , 49 – הישארות הנפש 54 – הליודורוס 34 – הלל 82 , 79 , 68 , 66 – ( ר' בית הלל ) הלל השני 129 – הנחת תפילין 104 , 54 – הסתר פנים 89 – הצהרת כורש 134 , 19 , 15 , 13 , 11 – השגחה פרטית 57 – התייוונות 29 – ( ר' מתייוונים ) ז ז' בחשוון 134 – זכריה 17-16 , 14 – זמ"ן נק"ט 120 – ( ר' שישה סדרי משנה ) זקני הגולה 10 – זקני הדרום 132 – זרבבל בן שאלתיאל 33 , 14 – זרע קודש 19 –

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר