עמוד:139

שמואל עומד בראש הישיבה בנהרדעא שמואל 254–167 ) לסה"נ בערך ) היה ראש הישיבה בנהרדעא . הישיבה נוסדה עוד לפני תקופתו , ואביו היה אחד החכמים שלימדו בה . שמואל למד אצל אביו וגם אצל ר' יהודה בן בתירא השני ור' חנניה בן אחי ר' יהושע . בתלמוד מסופר על הקשר המיוחד בין שמואל לאביו ועל כך שאביו נהג ללמד את בנו בדרך שפיתחה אצלו את החשיבה ( זבחים כו ע"א . ( ואכן , שמואל נודע בכישרונותיו ובידיעותיו הרבות ברפואה ובאסטרונומיה . הוא העיד על עצמו : " נהירין לי שבילי דרקיע כשבילי נהרדעא" ( אני מתמצא בדרכי השמים כמו שאני מתמצא בדרכי נהרדעא ) ( ברכות נח ע"ב . ( בזכות ידיעותיו באסטרונומיה הוא כונה ירחי נאה שפירושו " איש . "הירח שמואל היה דיין ראשי ואחראי על כל סדרי החיים היהודיים בבבל בדורו . הוא היה עניו ולא נמנע מלהודות כשלא ידע הלכה . עם זאת , הוא היה מודע למעמדו ואף טען כי הוא יכול "לתקן את כל הגולה" ( ראש השנה כ ע"ב . ( הודות לשמואל הצטיינה הישיבה בנהרדעא בלימוד המשניות והברייתות מתוך הקפדה על הנוסח המדויק שלהן . המשנה בישיבה בנהרדעא הייתה בסיס ללימוד ולשאלת שאלות , והחכם שלמד בשיטה זו נקרא עוקר הרים , כלומר מצטיין בחריפות השכל . שמואל ערך קובצי ברייתות הנקראות תני שמואל או תנא דבי שמואל . ברייתות אלו בחלקן מפרשות את המשנה ובחלקן מוסיפות עליה הלכות ומחלוקות של תנאים שלא באו לידי ביטוי במשנת רבי יהודה הנשיא . אמרות רבות ותקנות בשמו של שמואל המוזכרות בתלמוד מבוססות בדרך כלל על משנת רבי יהודה הנשיא אך גם על כללים שקבע שמואל , ובהם " המוציא מחברו עליו הראיה " ( מי שתובע מחברו כסף , עליו החובה להוכיח את טענתו ) ( בבא קמא מו ע"א . ( שמואל ניסח גם את הכלל דינא דמלכותא דינא ( חוק המדינה מחייב את היהודים לציית לו ) ( בבא בתרא נה ע"א , ( ויש הסבורים כי הרקע לכך היו קשריו הטובים עם השלטון . תעודה דמותו של שמואל שמואל ואנשי בית שילא [ אחד מחכמי בבל ] היו שואלים בשלומו של הנשיא [ ראש הגולה ] בכל יום , והיו אנשי בית שילא עולים ראשונים ויושבים ראשונים , חלקו כבוד לשמואל והושיבוהו ראשון . עלה רב לשם וחלק לו שמואל כבוד והושיבו ראשון . אמרו אלה של בית שילא : אנחנו שניים . וקיבל עליו שמואל שישב שלישי . ( תלמוד ירושלמי , תענית ד , ב . מתורגם מארמית ) . 1 מהי מטרת הביקור של החכמים בביתו של ראש הגולה ? . 2 תארו את הטקס שהתנהל בביתו של ראש הגולה . . 3 מהו מעמדו של שמואל בעיני חכמי בבל ? . 4 לפי הסיפור הזה מהו יחסו של שמואל לרב ? . 5 מה אפשר ללמוד מן הסיפור על דמותו של שמואל ועל דמותו של רב ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר