עמוד:135

ראש הגולה מייצג את יהודי בבל יהודי בבל היו כפופים לראש הגולה – מנהיג שחשיבותו לא נפלה מחשיבותו של הנשיא בארץ ישראל . ראש הגולה הראשון הידוע בשמו היה רב הונא , בן דורו של רבי יהודה הנשיא , אבל כנראה המשרה הייתה קיימת עוד קודם לכן . בתלמוד הירושלמי מסופר שכאשר ארונו של רב הונא הובא לקבורה בארץ ישראל אמר רבי יהודה הנשיא שהוא היה מוכן לוותר על משרתו למען רב הונא ( תלמוד ירושלמי , כלאיים ט , ג . ( מניחים כי רבי יהודה הנשיא לא היה מכבד כך את רב הונא אילו היה מדובר במשרה שנוצרה רק בימיו . השלטונות הבבליים ראו בראש הגולה את נציג היהודים והעניקו לו לבוש שרד , כמו לנציגי דתות אחרות בתחומי הממלכה . ראש הגולה זכה גם לכבוד רב מצד היהודים , שראו בו צאצא למלכי בית דוד . החכמים נהגו לבקר אותו מדי יום ביומו , ואת ספר התורה היו מביאים אליו לשם קריאה בו כפי השושלת הססאנית – מייסד השושלת הססאנית ארדשיר הראשון ניצח בשנת 226 לסה"נ את האימפריה הפרתית והומלך לשליט יחיד על השטחים ששלטה בהם , ובהם גם בבל . יורשיו הקימו אימפריה שכללה גם את סוריה ואנטיוכיה ובירתה הייתה קטסיפון . האימפריה הססאנית התקיימה עד כיבושה בידי הערבים בשנת 651 לסה"נ . בנציבין ובנהרדעא הייתה אוכלוסייה יהודית גדולה והן היו גם מרכזים ללימוד תורה . בנציבין פעל רבי יהודה בן בתירא ( עמ' , ( 108 אבל מאמצע המאה השלישית לסה"נ ועד סוף המאה החמישית אין עדויות לפעילות יהודית בעיר . לעומת זאת בנהדרעא , במחוזא , בסורא ובפומבדיתא התקיימו חיים יהודיים רצופים מימי הבית השני ועד ימי התלמוד . במאה השלישית לסה"נ נכבשה בבל בידי השושלת הססאנית . בין היהודים בבבל לבין המלכים מהשושלת הססאנית שררו בדרך כלל יחסים טובים , אך באמצע המאה החמישית לסה"נ גבר המתח הדתי , וגם יהודי בבל כמו יהודי ארץ ישראל סבלו מרדיפות ומגזרות דת . ראש הגולה מקבל את פניו של אחד ממנהיגי היהודים ) דגם (

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר