עמוד:134

מרכז יהודי מתפתח בבבל יהדות בבל היא הקדומה שבתפוצות . כנראה יהודים הגיעו לבבל עוד בראשית המאה השישית לפסה"נ – עוד לפני חורבן בית המקדש הראשון – והמשיכו להתגורר בה גם לאחר הצהרת כורש ולאחר בניית בית המקדש השני . יהודי בבל היו מעורים בסביבתם אך היו להם קשרים עם ארץ ישראל ועם חכמיה , ובזמן שבית המקדש היה קיים הם נהגו לעלות לרגל לירושלים . מתוך התחשבות בהם קבעו חכמים כי יש להתחיל להתפלל על הגשמים רק בז' בחשוון – הזמן שבו אחרון עולי הרגל מבבל יגיע לביתו ( משנה , תענית א , ב . ( בימי הבית השני רוכזו כספי מחצית השקל בערים נהרדעא ונציבין , ולפי יוסף בן מתתיהו הכספים הועלו משם לירושלים בליווי משמר צבאי כבד . המרכז היהודי בבבל מפה < 10 הקהילות היהודיות בבבל , המאות הרביעית והחמישית לסה"נ . 1 היכן היו מרוכזים יישובי היהודים בבבל ? . 2 אתרו את מקום הערים : סורא , פומבדיתא , מחוזא , נהרדעא . . 3 במה עסקו יהודי בבל לפרנסתם ? היעזרו במרשתת .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר