עמוד:133

שאלות לסיכום הסעיף : הנשיאות בארץ ישראל ( עמ' ( 133-128 . 1 מה היו תפקידי הנשיא ומה היו השינויים שחלו במעמדו ? הבחינו בין תקופות שונות . . 2 בחרו בית כנסת אחד שנבנה בארץ ישראל במאה הרביעית או החמישית לסה"נ וחפשו על אודותיו מידע . כתבו על גודלו , מבנה הישיבה בו והעיטורים וסכמו את העובדות שאפשר ללמוד מהמאפיינים על החברה היהודית בארץ ישראל בתקופה הביזנטית . . 3 מה היו הגורמים לעלייה במעמדם של חכמים וכיצד היא באה לידי ביטוי ? . 4 בשנת 55 לסה"נ חילק גביניוס את ארץ ישראל למחוזות ( עמ' , ( 64 ובשנת 438 היא חולקה על פי צו של תאודוסיוס השני . מה הייתה לדעתכם מטרת החלוקה המנהלית של הארץ ? תאודוסיוס השני – עלה לשלטון בשנת 408 לסה"נ בגיל צעיר ולכן השלטון בפועל היה בידי אחותו , שנודעה בהיותה נוצרייה אדוקה . קובץ החוקים שפרסם כלל את כל החוקים מהמאה הרביעית לסה"נ ועד ימיו והוא התקבל בכל רחבי האימפריה הרומית , גם בחלקה המערבי . ביטול הנשיאות מבטא פגיעה בהנהגה היהודית כאמור , בסוף המאה הרביעית ובתחילת המאה החמישית לסה"נ חל שינוי ביחסם של הקיסרים הביזנטים ליהודים שחיו בארץ ישראל ולהנהגתם . בשנת 390 נאסר לזמן-מה על הנשיאים לגבות מסים , ובשנת 415 לסה"נ הואשם הנשיא רבן גמליאל השישי שבנה בתי כנסת חדשים , מל עבדים נוצרים ונטל לעצמו סמכויות שהיו אסורות עליו , כגון שיפוט בין יהודים לנוצרים . על אף ההאשמות שהועלו נגדו כנראה מעמד הנשיאות בימי רבן גמליאל השישי עדיין היה חזק . בהדרגה נוספו חוקים נגד הנשיא ונגד היהודים , והם כונסו בקובץ שפרסם הקיסר הביזנטי תאודוסיוס השני בשנת 438 לסה"נ . החוקים ביטלו את תוארי הכבוד של הנשיא ואת סמכותו למנות דיינים וחזרו על האיסור לבנות בתי כנסת חדשים . הפגיעה העיקרית במעמד הנשיא הייתה צו שהורה ליהודים להעביר לאוצר הקיסר את הכסף שהיהודים ברחבי הקיסרות נהגו עד אז לתרום לבית הנשיא . בצו נדרשה ההנהגה היהודית להחזיר את הכספים שגבתה עד השנה שפורסם בה הקובץ . עוד נקבעת בו חלוקה של ההנהגה לשני מוקדים על פי אזורים גאוגרפיים : אחד כנראה בקיסריה והאחר כנראה בטבריה . מטרת הפיצול אינה ברורה ויש המניחים שהוא נועד להחליש את היהודים שחיו בארץ ישראל . על סמך הצו חוקרים מניחים שהנשיאות בטלה בשנת 429 לסה"נ , אף שאין חוק מיוחד המציין זאת . הם סבורים שהקיסרים הביזנטים ניצלו את ההזדמנות שנוצרה בשנת 425 לסה"נ עם פטירתו של רבן גמליאל השישי ואת העובדה ששני בניו היו צעירים כדי שלא לחדש את משרת הנשיאות . עם זאת , כנראה בארץ ישראל המשיכה להתקיים הנהגה יהודית מרכזית , במקביל להנהגה בבבל .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר