עמוד:132

בתי המדרש – מרכזי הנהגה ויצירה השינויים במעמד הנשיאות אפשרו לחכמים לשמור על עצמאותם והעלו את חשיבותם של בתי המדרש המקומיים . עוד לפני המאה הרביעית לסה"נ התקיימו בארץ ישראל בתי מדרש . הם היו קשורים בחכם מסוים , לדוגמה בית המדרש של רבי עקיבא בבני ברק , של רבי אליעזר בלוד , של רבי יוסי בציפורי ושל רבן יוחנן בן זכאי ורבן גמליאל ביבנה ( עמ' . ( 95 כאמור , בימיו של רבי יהודה הנשיא קמו גם בתי מדרש בגליל ( עמ' , ( 111 ולאחר מותו התפתחו בגליל ובגולן מרכזי תורה . תלמידיו של רבי יהודה הנשיא המשיכו להקים בתי מדרש ברחבי הארץ , ובהם בית מדרש בקיסריה , שהייתה המרכז המנהלי והמסחרי של ארץ ישראל . החכמים שהנהיגו את בית המדרש בקיסריה נקראו רבנן דקיסרין . בלוד נמשכה פעילותו של בית המדרש , והחכמים שהנהיגוהו מכונים זקני הדרום , משום שלוד נמצאת מדרום לגליל . במיוחד התפרסם בית המדרש בטבריה , שבראשו עמד רבי יוחנן במשך כשישים שנה ( עמ' . ( 123 בתי המדרש שקמו במאה השלישית לסה"נ היו שונים מבתי המדרש שקדמו להם מבחינה זו שהם לא היו קשורים בדמותו של חכם אחד וגם לאחר מותו של החכם שעמד בראש בית המדרש הם המשיכו להתקיים . בתי המדרש שימשו גם מרכזי הנהגה לסביבתם הקרובה . החכמים שעמדו בראשם מינו דיינים והורו הלכות , והחל במאה השלישית הם שימשו גם בתפקידים ציבוריים . הם שימשו פרנסים , תפקיד שככל הנראה היה קשור לחלוקת כספי צדקה , ולפעמים הם נשלחו להיפגש עם נציגי השלטון הרומי . בקרב החכמים לא היו מעמדות , אולם שני תפקידים – מינוי דיינים וקביעת לוח השנה – יועדו רק לחכמים שנסמכו . החכמים שלמדו בבתי המדרש במאות השלישית והרביעית לסה"נ נקראו " , "אמוראים ומשנתם כונסה בתלמוד הירושלמי ( עמ' . ( 125 תעודה רבי יוחנן רבי יוחנן היה מטייל ועולה מטבריה לצפורי כשהוא נסמך על ר' חייא בר אבא תלמידו . הגיעו ל [ בית ] שדה , אמר [ ר' יוחנן : [ [ בית ] שדה זה היה שלי ומכרתי אותו בשביל לזכות בתורה [ ללמוד תורה . [ הגיעו ל [ בית ] כרם , אמר : [ בית ] כרם שלי היה ומכרת אותו בשביל לזכות בתורה . הגיעו ל [ בית ] זית , אמר : [ בית ] זית זה שלי היה ומכרתיו , בשביל לזכות בתורה . בכה רבי חייא . אמר רבי יוחנן : מה אתה בוכה ? אמר לו : משום שלא השארת לעת זקנתך כלום . אמר לו : קלה היא בעיניך מה שעשיתי שמכרתי דבר שנברא לששה ימים וקניתי דבר שניתן לארבעים יום , שנאמר : " ויהי שם עם ה' ארבעים יום וארבעים לילה" [ שמות לד , כח ] [ ... ] כאשר נהיה רבי יוחנן עני היו בני דורו קוראים עליו [ את הפסוק : [ " אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה" שאהב רבי יוחנן את התורה "בוז יבוזו לו" [ שיר השירים ח , ז . [ ( ויקרא רבה ל , א . מתורגם מארמית ) . 1 כתבו את הסיפור בלשונכם . . 2 לפי הסיפור , מהי החשיבות של לימוד תורה ? . 3 יש הטוענים כי רבי יוחנן הושפע מדמותו של רבי שמעון בר יוחאי . היעזרו במרשתת וציינו קווי דמיון בין שני החכמים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר