עמוד:131

במאות הרביעית והחמישית לסה"נ . 1 מה אפשר ללמוד מריבוי בתי הכנסת שהשתמרו מהתקופה הביזנטית על היישוב היהודי בארץ ישראל ? . 2 ברצפות הפסיפס בבתי הכנסת שולבו סמלים אחדים . א . אילו סמלים בחרו מעצבי הפסיפס לשלב בעבודת האמנות שלהם ? מדוע לדעתכם נבחרו דווקא סמלים אלו ? ב . מה אפשר ללמוד מהימצאותו של גלגל מזלות בבתי הכנסת על תרבותם של היהודים בארץ ישראל בתקופה הביזנטית ? בית הכנסת ברעם , הוקם כנראה במאה החמישית לסה"נ < בחזית המבנה שלושה שערים שפניהם לירושלים מעוטרים בפיתוחי אבן יפים . הסגנון האדריכלי מתאים למאה השנייה לסה"נ ולכן יש הסבורים כי הוא נבנה קודם לכן והועתק מאוחר יותר לברעם . בית הכנסת בית אלפא , הוקם במאה החמישית לסה"נ < רצפת הפסיפס בבית הכנסת : מימין מופיע מזבח ובצדו אברהם האוחז ביצחק להקריבו ; במרכז מופיע אייל קשור בחבל אל עץ , בצדו של האייל מופיע הטקסט המקראי "והנה , "איל מתחת לייצוג של האל כתוב "אל ; "תשלח משמאל מופיעים שני נערים המנהיגים חמור לבן .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר