עמוד:122

המשנה נעשית לבסיס הלימוד והפסיקה לאחר חתימת המשנה היא נהייתה לטקסט שעל פיו למדו בבתי המדרש בארץ ישראל ובבתי המדרש בתפוצות , ובעיקר בבבל . גם החוקרים הסבורים כי רבי יהודה הנשיא לא כתב את המשנה בספר וכי היא נלמדה בעל פה חושבים כי הייתה לה סמכות של טקסט מקודש שאין לשנותו . המשנה , בין שמלכתחילה נועדה להיות ספר הלכות ובין שנועדה לשמש ספר לימוד בלבד , הייתה הבסיס המשותף לפסיקת הלכה בדורות שאחריה , ועם חיבורה הסתיימה תקופת התנאים . מן המחקר הערכת מפעלו של רבי יהודה הנשיא דומה , שאין המשנה אלא מעין לקט מקורות , שרבי סידר לצורכי לימוד לתלמידיו בבית מדרשו שלו . לשם כך לא יצא רבי ללקט את כל ההלכות , שהיו מצויות בזמנו בבתי מדרש שונים , אלא נסתפק בסידור ההלכות , שהיו מצויות באותה שעה בבית מדרשו שלו בלבד . מטרתו היתה לברר את הנוסח הנכון של כל הלכה ולהכניס שיטה וסדר בהלכות אלו , כדי שהחיבור ישמש ספר לימוד מסודר ונוח לתלמידיו שלו . לשם כך לא היה לו כל צורך בהכרעת ההלכה אף לא , בדרך כלל , בשינויים , בהוספות , או בהשמטות במקורות ההלכה שהיו לפניו . ולכן הביא אותם רבי במשנתו , לאחר שביררם ( בבלי , נדרים מא ע"א , ( כמות שמצאם , בלא שעיבד אותם , אלא רק הכניס בהם סדר ענייני . מכאן הכפילויות הרבות והסתירות הרבות המצויות במשנה . ועם זאת אפשר , שפה ושם סטה רבי מן הכלל , שקבע הוא גופו לעצמו לגבי סידורו , ועסק אף ב"עריכה" ממש . ( מ"ד הר , בתוך : ההיסטוריה של ארץ-ישראל , כרך ה , עמ' ( 161 חלוקות הדעות בדבר דרכו של רבי ומגמתו בעריכת המשנה ואין בידינו עדות מפי רבי עצמו [ ... ] נראה , שאין לדבר על שיטה אחידה ואין לקבוע שנהג בעריכת המשנה לפי עיקרון אחד וכולל . הוא כינס למשנה לא את כל ההלכות שהיו לפניו , אלא בחר ; אבל אותן שבחר יש והניחם בסדר שסידרום ראשונים והשאירם בלשונם ובסגנונם , " משנה לא זזה . "ממקומה ויש , והדבר ניתן להוכחה , שהציג במשנתו דיעות שנראו לו כדעת " חכמים" או סתם משנה , וגם שנה משניות על פי הכרעתו בין דיעות חלוקות . המשנה כמות שהיא לפנינו איננה ספר פסקים ובחלק גדול ממנה אף אין הלכה פסוקה . אבל היא גם איננה רק " ילקוט לתורה . "פה-שבעל בעצם מעשה המבחר והצירוף מתוך קבצי משניות שונים היה משום הכרעה [ ... ] נוצר " קאנון" - מידה שעל-פיה וביחס אליה הוכרעו כל המשניות האחרות . ( א"א אורבך , ההלכה : מקורותיה והתפתחותה , עמ' ( 191 . 1 מה אפיין את עריכת המשנה לדעת כל אחד מן החוקרים ? . 2 צטטו משפט המביע את עיקר טענתו של מ"ד הר בנושא עריכת המשנה . . 3 צטטו משפט המביע את עיקר טענתו של א"א אורבך בנושא עריכת המשנה . . 4 מה הייתה מטרתו של רבי יהודה הנשיא בעריכת המשנה לדעת כל אחד מן החוקרים ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר