עמוד:120

רבי יהודה הנשיא עורך את המשנה המשנה בנוסח הקיים בידינו נקראת משנת רבי יהודה משום שנערכה בדורו של רבי יהודה הנשיא . משנת רבי יהודה , ובקיצור המשנה , כוללת שישה חלקים , שישה סדרים ( ש"ס , ( וראשי התיבות שלהם הם זמ"ן נק"ט . ששת סדרי המשנה ערוכים על פי נושאים מתחומי החיים : סדר זרעים – הלכות בתחום עבודת האדמה , כגון דיני שמיטה , תרומות ומעשרות וביכורים . המסכת הראשונה בסדר הזה היא מסכת ברכות , העוסקת בדיני תפילה וברכות . סדר מועד – הלכות שבת , חגים וימי צום . סדר נשים – הלכות הקשורות בענייני משפחה , כמו נישואים וגירושים . סדר נזיקין – ענייני המשפט האזרחי והפלילי וסדרי בית הדין . סדר קודשים – הלכות הקשורות בקורבנות בבית המקדש ובמאכלים כשרים ואסורים . סדר טהרות – הלכות טהרה וטומאה . כל אחד מן הסדרים במשנה כולל כמה מסכתות , ובסך הכול יש במשנה שישים ושלוש מסכתות . כל מסכת מחולקת לפרקים , וכל פרק מחולק להלכות . ההלכות עוסקות בנושא השייך לסדר שהמסכת נכללת בו , לדוגמה מסכת שבת שבסדר מועד דנה בהלכות שבת . המשנה כתובה בעברית ומופיעות בה מילים מן הארמית , היוונית ולעתים מן הלטינית . רובה ככולה הלכות , ויש בה מעט דברי אגדה . שלא כמו מדרש הלכה , המציין את הפסוק שההלכה נלמדת ממנו , בדרך כלל במשנה ההלכה מופיעה בפני עצמה בלא זיקה לפסוק מסוים . משניות רבות גם אינן מזכירות את שם החכם שדעתו מובאת והן מכונות סתם משנה . מאחר שרבי יהודה הנשיא כלל במשנה קבצים שלמים או חלקי קבצים שליקטו קודמיו , יש בה דעות שונות של חכמים , ולעתים אף סתירות בין משנה למשנה . לדעת חוקרים המחלוקת היא אחד המאפיינים המובהקים של ספרות חז"ל , ובכך היא שונה מהתורה שבכתב . כמה מהדעות במשנה מובאות בשם תנאים – כינוי לחכמים שאמרו אותן – ואחרות מובאות בלי לציין מי אמר אותן . לעתים רחוקות יש במשנה פסקי הלכה . בין החוקרים יש חילוקי דעות מה הייתה שיטת העריכה של רבי יהודה הנשיא : אם הוא אסף את הקבצים של המשניות שהיו לפניו ומהם ערך את משנתו , או שכבר היו לפניו קבצים ערוכים ומסודרים לפי שיטה מסוימת ותפקידו הצטמצם לבחירה מה לכלול במשנה ומה לא . להערכת תפקידו של רבי יהודה הנשיא יש לעתים השפעה על האופן שמבינים בו את המשנה . תנאים – השם הארמי של חכמי המשנה . צורת היחיד : תנא . מקור השם בשורש הארמי תנ"א , המקביל לשורש העברי שנ"ה , ופירושו ללמוד , לשנן . דף מתוך כתב יד של המשנה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר