עמוד:119

החכמים עורכים קובצי משניות מן המאה הראשונה לסה"נ ועד ימיו של רבי יהודה הנשיא לימוד ההלכות היה בעל פה . החכמים שיננו אותן – חזרו ולמדו אותן בבית המדרש , וכך הן הועברו בעל פה מדור לדור . ייתכן שנהגו כך משום שסברו כי " דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרן על פה , דברים שבעל פה אי אתה רשאי לאומרן בכתב" ( גיטין ס ע"ב ) וכי יש לשמור על ההבחנה הברורה בין התורה שבכתב לתורה שבעל פה . עם זאת , היו חכמים שנהגו לכתוב רשימות של ההלכות לשימושם האישי . ההלכות לא נכתבו באופן מסודר ולא הופצו ברבים והן נקראו מגילות סתרים . כנראה ההלכות הראשונות שנכתבו עסקו בעבודת המקדש , כגון עבודת הכוהן הגדול ביום הכיפורים או הבאת ביכורים , והן נערכו עריכה ראשונה עוד לפני החורבן . החוקרים מזהים את המשניות הקדומות גם לפי שמות החכמים שמוזכרים בהן , אבל ברוב המשניות לא מצוין שם החכם וקשה לקבוע את הזמן שנאמרו בו . כנראה ההלכה הקדומה ביותר שהגיעה לידינו היא מדברי יוסי בן יועזר , חכם בתקופת הזוגות ( עמ' . ( 55 לאחר חורבן המקדש גבר החשש שהלכות יישכחו ויאבדו , ולכן חכמי יבנה החלו לאסוף אותן ולסדרן . דוגמה לכך היא מסכת עדויות , שמובאות בה הלכות לפי שמות התנאים ששנו אותן או שהעידו שכך פסקו רבותיהם . בשלב ההוא טרם כתבו את המשניות , אבל ערכו אותן בעל פה . בתחילת המאה השנייה לסה"נ המשיך רבי עקיבא לאסוף את ההלכות , והוא אף חידש בעצמו מאות הלכות במהלך לימודו . הוא תיקן והגיה את ההלכות של קודמיו וחיזק את ההחלטה שהתקבלה ביבנה להכריע במחלוקת כדעת בית הלל . התהליך של עריכת המשנה הואץ לאחר מרד בר כוכבא בתקופה של חכמי אושה , ובבתי מדרש שהקימו חכמים נוצרו קובצי הלכות מסודרים על פי נושאים , לדוגמה הלכות שבת והלכות שמיטה . הלכות אלו נקראו משניות . המשניות נקראו על שם החכמים שערכו אותן , לדוגמה משנת רבי מאיר ומשנת רבי שמעון ( בר יוחאי . ( משניות – צורת הרבים של המילה "משנה . " מקור המונח בשורש שנ"ה , שפירושו לחזור , ללמוד , לשנן . יש הסבורים כי המושג "משנה" כולל את כל התורה שבעל פה – לא רק הלכה , אלא גם מדרש ואגדה . ספרות התורה שבעל פה מעצבת את החיים היהודיים פרק 8 ספרות התורה שבעל פה השינוי שחל במעמדם של החכמים לאחר חורבן בית המקדש השני הביא להתפתחות התורה שבעל פה . חכמי יבנה וחכמי אושה תיקנו תקנות וכתבו יצירות המלוות את העם היהודי עד ימינו . מהי המשמעות של עריכת המשנה בידי רבי יהודה הנשיא ? מה היו השפעותיה על התפתחות התלמוד ועל עיצוב החיים היהודיים ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר