עמוד:116

תקנותיו של רבי יהודה הנשיא מעוררות התנגדות יוקרתו של רבי יהודה הנשיא וקשריו עם השלטון סייעו לו להתמודד עם הבעיות המרכזיות של הציבור היהודי בימיו . רבי יהודה הנשיא קבע שיש לתת קדימות לתשלום המסים לשלטון הרומי על פני חובות אחרים . במקרה אחר הוא פטר את תלמידי החכמים בטבריה מתשלום מס הכתר . הפטור עורר התמרמרות בקרב יתר תושבי טבריה , כי בגללו הם נאלצו לשלם בעצמם סכומים גבוהים יותר . נושא אחר שרבי יהודה הנשיא התמודד עמו היה המשך של קיום המצוות התלויות בארץ . האיסור לעבד את האדמות בשנת השמיטה הערים קשיים על האיכר היהודי , שחי במציאות כלכלית קשה לאחר מרד בר כוכבא . רבי יהודה הנשיא שקל לבטל בשל כך את שנת השמיטה , אבל בגלל ההתנגדות החריפה ליוזמתו הוא חזר בו . במקום ביטול המצווה הוא תיקן תקנות שהקלו על קיומה : הוא פטר אזורים בארץ ישראל מחובת השמיטה , התיר לזרוע ירקות לקראת סיומה של שנת השמיטה , ומאוחר יותר אפילו התיר לזרוע ירקות בשנת השמיטה עצמה . נוסף על כך הוא פטר אזורים בארץ ישראל מחובת תרומות ומעשרות . ביישובים שרוב תושביהם היו נוכרים הוא התיר ליהודים שלא לקיים את המצוות התלויות בארץ בנימוק שאין בהם יהודים רבים ולכן דינם כדין חוץ לארץ . בכך הוא הקל עליהם לעמוד בתחרות הכלכלית עם התושבים הנוכרים . ביישובים האלה נכללו בית שאן , בית גוברין , קיסריה ואשקלון . רבי יהודה הנשיא ביקש לחזק בכך את היישוב היהודי בערים אלו ולסייע לו לשמור על אדמותיו כדי שלא ייתפסו על ידי הנוכרים . תקנותיו של רבי יהודה הנשיא בנושא המצוות התלויות בארץ ובעיקר בעניין השמיטה עוררו התנגדות בקרב חכמים . לפי התלמוד הירושלמי , חכמים גינו אותו על כך שפטר את בית שאן מחובת שמיטה וממעשרות . התנגדות עזה עוררה גם כוונתו לבטל את צום י"ז בתמוז ואת צום ט' באב . כנראה הוא העלה את ההצעה לבטל את הצומות מתוך רצון להקל על היהודים ולאפשר פיוס ביניהם לבין רומא , ואולי מתוך תחושה כי ימיו הם ימי גאולה ולכן אפשר לבטל את הצומות – אך הוא נאלץ לחזור בו . חוקרים הבוחנים את פעולותיו של רבי יהודה הנשיא מעריכים את יכולתו להכריע הכרעות אך גם את יכולתו לסגת מהן כשראה שהעם אינו מוכן לקבלן . לכן , למרות התנגדות של חכמים לכמה מהחלטותיו היה מעמדו מבוסס יותר ממעמד הנשיאים שקדמו לו , ומרבית החכמים קיבלו עליהם את הנהגתו ואת תקנותיו . מס הכתר – מס שהוטל לרגל עלייתו של קיסר רומא לשלטון , אך במשך הזמן נהפך למס שהוטל גם בהזדמנויות אחרות . המס הוטל על החברים במוסדות ההנהגה העירוניים . בית שערים < לפי התלמוד הירושלמי רבי יהודה הנשיא נקבר בבית שערים , אם כי מסורת עממית יהודית מזהה את קברו ליד ציפורי . בזכות מעמדו הפכה בית שערים לעיר שנקברו בה יהודים עשירים מהארץ ומהתפוצות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר