עמוד:114

כוחו הרב של רבי יהודה הנשיא התבטא בין השאר בסמכות הבלעדית שהייתה לו לסמוך חכמים – מתן היתר לחכמים לשפוט משפט ולהורות תורה והלכה . רבי יהודה הנשיא אסר על החכמים להורות הלכה אלא אם כן נסמכו על ידו , וכך הוא הגביר את הפיקוח על החכמים שפעלו ביישובים ברחבי הארץ . על פי המקורות רבי יהודה הנשיא לא סמך את כל מי שהיה ראוי להתמנות לתפקיד אלא הגביל את מספר המוסמכים לשניים בשנה , ואף אותם בתחילה מינה לתקופת ניסיון . לעתים הוא מנע את הסמיכה ממתנגדיו או מחכמים שביקרו את החלטותיו אף על פי שהיו ראויים לכך . מקורות נוצריים טוענים כי לרבי יהודה הנשיא הייתה גם סמכות לחרוץ משפט מוות – סמכות שלא הוענקה למנהיגים בפרובינקיות רומיות אחרות . הוא הכריע במחלוקות , קבע תקנות ; ואמירות רבות במשנה ובתלמוד מיוחסות לו – בכל אלו הוא עלה על חכמי דורו . סמכות בלעדית הייתה לרבי יהודה הנשיא גם בקביעת לוח השנה , והוא שינה את הדרך שנהגו לקדש בה את החודש : הוא ביטל את הדלקת המשואות ( עמ' ( 93 והקל בדרך העדות על מולד הלבנה – לדוגמה , הוא אישר קבלת עדות של עד מפי עד . עם זאת , הנוהג של מתן עדות המשיך להתקיים , ומניחים שהוא נשמר בעיקר כדי להדגיש שארץ ישראל היא הקובעת את לוח השנה , ולא התפוצות . מן המחקר התואר נשיא בלי קשר לשאלה אימתי החלו להשתמש בתואר נשיא כדי לציין את הדמות שעמדה בראש מוסד ההנהגה של חכמים , ברור שלאחר חורבן בית שני התחיל להנהיג את האומה גוף שהורכב משני איברים : האחד - מנהיג חכם בעל ייחוס רם ומעמד כלכלי גבוה , בן למשפחה ההופכת משלב מסוים ואילך לשושלת הנשיאות והמתייחסת להלל הזקן , ובימי רבי יהודה הנשיא אפילו מייחסים אותה לדוד המלך ; והאחר - הנהגת חכמים בעלי סמיכה , גוף המכונה במקורות ארץ ישראל " בית הוועד" או " בית , "דין ובתלמוד הבבלי " . "סנהדרין בין שני האיברים הללו , שהיוו מוסד הנהגה אחד , שרר מתח מתמיד . ראשי בית הוועד - שברבות הימים קיבלו את התואר נשיא - שאפו לזכות במעמד של מעין מלכים ולשמש בתור קובעים יחידים בעניינים מרכזיים , כמו קביעת הלוח ( קידוש החודש ועיבור השנה , ( עיצוב התפילה וכיוצא באלה . לעומת זאת , הנהגת החכמים ביקשה לראות את העומד בראשה בתור לא יותר מאשר ראשון בין שווים . ( א' אופנהיימר , רבי יהודה הנשיא , עמ' ( 34 . 1 מה היו שני מוסדות ההנהגה היהודית לאחר החורבן ומה היה מקור סמכותם ? . 2 מה היו היחסים בין מוסד הנשיאות לבין הנהגת החכמים בימיו של רבן שמעון בן גמליאל ומה היו היחסים ביניהם בימיו של רבי יהודה הנשיא ? השוו בין שני סוגי היחסים . . 3 מה אפשר להסיק מן ההשוואה ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר