עמוד:111

מעמדם של חכמים מתחזק הסיבות למעבר של ההנהגה מאושה ליישובים אחרים בגליל אינן ברורות , וייתכן שהמעבר קשור באישיותם של החכמים שישבו באותן ערים . רבי יוסי בן חלפתא התגורר בציפורי , רבי מאיר בטבריה , ורבי שמעון בר יוחאי בגליל העליון . הם הקימו בתי מדרש ובתי כנסת , וגם בהם , נוסף על המרכז באושה , פסקו בענייני הציבור . הקמתם של מוסדות לימוד קבועים במאה השלישית לסה"נ הייתה חידוש בעולמם של חכמים . עד אז הם נהגו ללמוד מפי אחד החכמים בביתו הפרטי או בבית מדרש שהקים , ועם מותו עברו ללמוד מפי חכם אחר . לדעת חוקרים הקמתם של מרכזי התורה מלמדת הן על תהליך העיור בארץ ישראל והן על עליית מעמדם של החכמים בתפקיד מנהיגי העם . הקמתם של בתי מדרש בגליל הביאה להתחזקות הקשרים בין החכמים לבין תושבי הערים . יש חוקרים הסבורים כי כתוצאה מכך תושבי הערים הושפעו מדעת החכמים ומאורחות חייהם וכנראה המגע השפיע גם על עמדותיהם של החכמים . לדוגמה הם מציינים את השינוי שחל ביחסם של החכמים כלפי עם הארץ , כינוי שמשמעותו איננה ברורה וייתכן שהכוונה ליהודים שזלזלו במצוות או בתלמידי חכמים . כנראה מדובר בקבוצה גדולה שהיו שייכים אליה בני מעמדות שונים זה מזה . במאה השנייה לסה"נ אסרו חכמים על נישואים עם עם הארץ , על ארוחות בחברתם ועל ביקורים בבתיהם , ופסלו אותם לעדות , אבל במאה השלישית לסה"נ יחס החכמים אליהם השתפר . היחס כלפי עם הארץ ביטא תפיסה שדירגה את האדם על פי בקיאותו בתורה או על פי יחסו ללימוד התורה . כבר בדור יבנה התקבלה הכרעה שתלמוד תורה קודם לקיום המצוות משום " שהתלמוד מביא לידי מעשה ] קיום מצוות "] ( קידושין מ ע"ב . ( חכמי הגליל המשיכו את דרכם של חכמי יבנה בהדגשת החשיבות של לימוד התורה ובתפיסה שלימוד התורה הוא מקור הסמכות להנהגה . בעקבות זאת מהמאה השלישית לסה"נ החכמים היו מוקד הנהגה זהה בכוחו לנשיא . קבר רבי מאיר , טבריה < לפי המסורת רבי מאיר בעל הנס הוא התנא רבי מאיר תלמידו של רבי עקיבא , אך יש המטילים ספק בזיהוי זה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר