עמוד:110

הסנהדרין נודדת בין ערי הגליל מעמדו של המרכז שקם באושה שנוי במחלוקת בין החוקרים בשל העובדה שהמושג " סנהדרין" כמעט שאינו מופיע במקורות מהתקופה שלאחר מרד בר כוכבא . לעומת זאת מקורות רבים מעידים על ביטול הסנהדרין לאחר חורבן המקדש ועל כך שלבית הדין ביבנה , על אף היותו בית דין מרכזי , לא היו סמכויות שיפוט והנהגה כמו לסנהדרין ( עמ' . ( 16 אחד המקורות הבודדים שמופיע בהם המושג " סנהדרין" לאחר מרד בר כוכבא הוא מקור המתאר את גלויות הסנהדרין – המעבר של הסנהדרין בין ערי הגליל עד לישיבתה בטבריה ( ראש השנה לא ע"א–ע"ב . ( חוקרים טוענים כי תיאור של גלויות הסנהדרין נועד להוכיח את עליונותו של בית המדרש בטבריה . הם מסכימים שהתיאור משקף את המעבר של מוסדות ההנהגה מעיר לעיר , אך לדבריהם השימוש במושג " סנהדרין" מלמד שחכמי טבריה ראו בעצמם את היורשים של הסנהדרין בירושלים ושל ממשיכיה ביבנה ואינו מייצג מוסד שהיו לו סמכויות של סנהדרין . לפי דעה זו , בגליל קמה הנהגה שהייתה מורכבת מבית דין שירש חלק מתפקידי הסנהדרין ומחכמים שהנהיגו את העם . תעודה גלויות הסנהדרין אמר רב יהודה בר אידי א"ר [ אמר רבי ] יוחנן : עשר מסעות נסעה שכינה מקראי [ לפי המקרא ] וכנגדן גלתה סנהדרין מגמרא [ לפי התורה שבעל פה ] [ ... ] מלשכת הגזית לחנות [ אזור בהר הבית , [ ומחנות לירושלים , ומירושלים ליבנה , ומיבנה לאושא , ומאושא ליבנה , ומיבנה לאושא , ומאושא לשפרעם , ומשפרעם לבית שערים ומבית שערים לצפורי ומצפורי לטבריא וטבריא עמוקה מכולן שנאמר [ ישעיהו כט , ד ] ושפלת מארץ תדברי . רבי אלעזר אומר שש גלות [ שש מילים בפסוק מבטאות ירידה , [ שנאמר [ ישעיהו כו , ה ] כי השח ישבי מרום קריה נשגבה ישפילנה ישפילה עד ארץ יגיענה עד עפר . א"ר [ אמר רבי ] יוחנן ומשם עתידין ליגאל שנאמר [ ישעיהו נב , ב ] התנערי מעפר קומי שבי . ( ראש השנה לא ע"א-ע"ב ) . 1 רשמו את המקומות שישבה בהם הסנהדרין . מיינו אותם למקומות מהתקופה שלפני החורבן , לאחר החורבן ולאחר מרד בר כוכבא . . 2 הגמרא מכנה את מעבר הסנהדרין ממקום למקום בשם . "גלות" מדוע לדעתכם בחרה הגמרא בביטוי זה ? איזו עמדה הוא מבטא ? . 3 יש חוקרים הטוענים כי בתקופה של מרד בר כוכבא ישבה הסנהדרין בביתר . א . מה אפשר ללמוד מהשמטת שמה של ביתר מ"גלויות הסנהדרין" על היחס של חכמי התלמוד למרד ? ב . הציעו הסבר אחר לאי-הזכרתה של ביתר . מפה < 9 גלויות הסנהדרין . 1 מהי משמעות המושג "גלויות הסנהדרין" על פי המפה ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר