עמוד:109

המאבק של חכמי אושה על עמדת הבכורה של ארץ ישראל בא לידי ביטוי בתגובתם החריפה לניסיון של רבי חנניה לעבר את השנה בבבל ( עמ' . ( 137 לפי התלמוד הבבלי הבהירו לו החכמים כי בארץ ישראל קמה הנהגה חדשה וכי מי שמעבר שנים בחוץ לארץ שלא על דעת הנשיא , היושב בארץ ישראל , מנתק את עצמו מעם ישראל . רבי חנניה חזר בו , וקביעת לוח השנה הוחזרה לידי המרכז בארץ ישראל ( כתובות סג ע"א–ע"ב . ( חכמי אושה הרבו להדגיש את חשיבות הישיבה בארץ ישראל ואת מעלותיה ואמרו כי " ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות בתורה" ( ספרי , דברים פ . ( הם גינו את היורדים לבבל , אסרו לצאת מארץ ישראל אלא במצב כלכלי קשה ביותר ועודדו באמצעות פסיקה הלכתית את העלייה לארץ . לדבריהם עדיף לגור בארץ ישראל אפילו בעיר שרובה נוכרים , ולא בחוץ לארץ ואפילו בעיר שרובה ישראל ( כתובות קי ע"ב . ( לדעת חוקרים העיסוק המרובה של חכמי אושה במעלותיה של ארץ ישראל ובסגולותיה והדגש על מצוות הישיבה בה הם תוצאה של המציאות הקשה בארץ בעקבות הכישלון של מרד בר כוכבא והם מלמדים על הניסיון למנוע את התמעטות היישוב היהודי בארץ ישראל . החוקרים משייכים למאבק על בלימת הירידה מארץ ישראל גם את ההלכות האוסרות על מכירת קרקעות לנוכרים , ועל מכירת עבדים ובהמה גסה לנוכרים וגם ליהודים שמתגוררים בתפוצות . ככל שהתבסס מעמדה של ההנהגה באושה נבלמה הירידה של חכמים לבבל . באותה העת עלתה חשיבותה של ארץ ישראל , וחכמים שביקשו להורות הלכה עלו לארץ ישראל לצורך סמיכתם . כמו כן התגברה התופעה שיהודים מהתפוצות ביקשו להיקבר בארץ ישראל לאחר מותם . לכך יש להוסיף את עלייתם של חכמים מבבל לארץ ישראל , ובהם רבי נתן הבבלי , שכיהן בתפקיד אב בית דין באושה . עלייתם לארץ ישראל חיזקה את מעמדה של ההנהגה הארץ ישראלית ותרמה להידוק הקשרים בין ארץ ישראל לבבל . תעודה מעלתה של ארץ ישראל ישרה [ יימצא ] אדם בארץ ישראל , אפילו בעיר שרובה גויים עובדי כוכבים , ולא בחו"ל אפילו בעיר שכולה ישראל , מלמד שישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל מצוות שבתורה . והקבור בארץ ישראל כאילו קבור תחת המזבח . ( תוספתא , עבודה זרה ה , ב ) רבי אלעזר בן שמוע ורבי יוחנן הסנדלר שהיו הולכין לנציבין [ ללמוד ] אצל רבי יהודה בן בתירה ללמוד ממנו תורה והגיעו לציידן [ צידון ] וזכרו את ארץ ישראל , זקפו עיניהם וזלגו דמעותיהם וקרעו בגדיהם וקראו את המקרא הזה : " וירשתם אותה וישבתם בה" [ דברים יא , לא ] [ ... ] אמרו : ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות שבתורה . חזרו ובאו להם לארץ ישראל . ( ספרי , דברים פ ) תנו רבנן [ שנו חכמים : [ לעולם ידור אדם בא"י אפילו בעיר שרובה עובדי כוכבים ואל ידור בחו"ל ואפילו בעיר שרובה ישראל שכל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה וכל הדר בחוצה לארץ דומה כמי שאין לו אלוה . ( כתובות קי ע"ב ) . 1 מהי לפי חכמים מעלתה של ארץ ישראל ? מהן המסקנות ההלכתיות הנובעות מכך ? . 2 ציירו כרזה המציגה את מעלותיה של ארץ ישראל .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר