עמוד:102

תוצאותיו של מרד בר כוכבא גזרות מביאות לפרוץ המרד בצד שיקום החיים היהודיים לאחר החורבן על ידי חכמי יבנה נמשכה כל העת התסיסה נגד השלטון הרומי . התסיסה התגבשה למרד מאורגן בשנים 135–132 לסה"נ בהנהגת שמעון בר כוכבא . שאלת המניעים למרד נתונה במחלוקת בין החוקרים : האם המרד פרץ בעקבות גזרות נגד היהודים או שהגזרות הוטלו על היהודים בעקבות המרד ? יש הסבורים כי המרד פרץ בשל המדיניות של הקיסר הדריאנוס , ששלט בשנים 138–117 לסה"נ . עד ימיו נהגו הקיסרים הרומים להתיר ליהודים למול את בניהם ולא כללו את המילה במסגרת החוק הרומי שאסר על סירוס ; ואילו הדריאנוס הטיל גזרה על המילה – כלומר ביטל את הפטור המיוחד ליהודים . מניחים כי הגזרה הוטלה כנראה סמוך לשנת 130 או 131 לסה"נ , הזמן שבו ביקר הדריאנוס בארץ ישראל . ייתכן שהדריאנוס נקט צעד זה בגלל השקפותיו ההלניסטיות , אך יש חוקרים הטוענים כי ביטול הפטור נועד לפגוע במכוון ביהודים . גזרה אחרת הייתה תכניתו של הדריאנוס להקים מקדש לאל הרומי יופיטר במקום בית המקדש שחרב ולהפוך את ירושלים לעיר אלילית בשם איליה קפיטולינה - ' איליה' על שם הקיסר איליוס הדריאנוס ; ו'קפיטולינה' על שם גבעת הקפיטול ברומא , מקום מושבם של האלים של רומא . לפי ההיסטוריון הרומאי קסיוס דיו תכנית זו הייתה אחד הגורמים לפרוץ מרד בר כוכבא ומטבעות שנמצאו באזור הר חברון ונטבעו לפני שנת 135 לסה"נ מחזקות את דבריו . נוסף על הגזרות , בעיות כלכליות וחברתיות שהיהודים התמודדו אתן באותה העת וכן תקוות משיחיות שהיו נחלתן של קבוצות בעם הביאו לפרוץ המרד . שמעון בר כוכבא – כינויו של שמעון בן כוסבה . מוצאו ונסיבות עלייתו למנהיגות אינם ידועים בבירור . במקורות אחדים הוא מופיע בשם "בר , "כוכבא המדגיש את משיחיותו . מניחים כי המקור לכינוי "בר כוכבא" הוא בדברי רבי עקיבא , שדרש עליו את הפסוק : "דרך כוכב מיעקב" ( במדבר כד , יז , ( אך במקורות אחרים שמו הוא "בן כוזיבא" – כינוי שנתנו לו מתנגדיו ומדגיש את הכזב בתקוות המשיחיות שנתלו בו . במכתבים שהתגלו במערת האיגרות שבנחל חבר במדבר יהודה הוא חתם בשם "בר . "כוסבה פרק 7 המרכז היהודי בגליל במאה השנייה לסה"נ , בעקבות הכישלון של מרד בר כוכבא עבר מרכז ההנהגה היהודית מיבנה לגליל , ונקבעו תקנות שסייעו לעם להתמודד עם תוצאות המרד . בדפוסי ההנהגה חלו שינויים והתחזק מעמדם של החכמים ושל הנשיאים . מה היו הגורמים למעבר של מרכז ההנהגה היהודית לגליל ? מה היו השינויים שחלו במעמדם של מוסדות ההנהגה היהודית ובדפוסי ההנהגה במאות השנייה והשלישית לסה"נ ? כלי מלחמה רומיים < נמצאו במערה מדרום לירושלים והם כנראה מתקופת מרד בר כוכבא .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר