עמוד:101

לחזרה ולדיון . 1 סכמו את השינויים שחלו בארץ ישראל ובחיי העם היהודי בעקבות החורבן . השלימו את הטבלה במחברתכם . . 2 ש' ספראי טוען כי העובדה שעבודת הקורבנות לא נמשכה לאחר החורבן איננה מובנת מאליה אלא היא תוצאה של פעולותיו של רבן יוחנן בן זכאי . א . מדוע היה סביר שעבודת הקורבנות תימשך גם לאחר החורבן ? ב . מה הייתה עמדתו של רבן יוחנן בן זכאי בנושא הקרבת קורבנות לאחר החורבן ומה הייתה עמדתו של רבן גמליאל בנושא זה ? . 3 לדברי הרב ב' לאו : "התמונה העולה ממכלול פעולותיו ] של רבן יוחנן בן זכאי [ היא של מנהיג שעיצב את דמותה של היהדות ללא מקדש . אי אפשר לדמיין את סדרי החיים היהודיים שלנו ללא מפעל רב חשיבות זה . ( ב' לאו , חכמים , ב , עמ' . ( 37 הסבירו את תרומתן של תקנות רבן יוחנן בן זכאי לעיצוב החיים היהודיים ולליכוד העם לאחר החורבן . . 4 ג' אלון טוען שעם ביטול המסגרת המדינית הצליח רבן יוחנן בן זכאי להשתית את היהדות על בסיס לאומי רוחני ועל ידי כך הצליח להבטיח את קיומה לדורות . לדעת אלון , מהי חשיבות מפעלו של רבן יוחנן בן זכאי ? הציגו עובדות המבססות דעה זו . . 5 ש' ספראי טוען : "בין האישים שהקימו וביססו את מוסדות ההנהגה היהודית ביבנה אין אף אחד שנמנה עם חוגי העילית החברתית בימי הבית . ] ... [ את מעמדם לא קבעו אלא ידיעתם בתורה , התנהגותם האישית ואישיותם העשירה" ( ש' ספראי , "התאוששות היישוב היהודי בדור , "יבנה עמ' . ( 36 א . לדעת ספראי , מה מאפיין את המנהיגים בדור יבנה ? מהו השינוי שנוצר בדפוסי ההנהגה לעומת ימי הבית השני ? ב . בחרו דמות אחת מחכמי דור יבנה . באיזו מידה היא תואמת את דברי ספראי ? . 6 חורבן הבית מלווה את חיי העם היהודי לאורך הדורות . אילו ביטויים לאבלות על החורבן קיימים בחיי היהודי המאמין בימינו ? . 7 בחרו אחד מהכלים הבאים ונסו להציג באמצעותו את תחושתכם האישית היום לנוכח חורבן המקדש : כתיבת תפילה אישית , חיבור מצגת , כתיבת שיר או הלחנת קטע מוזיקלי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר