עמוד:86

לחזרה ולדיון . 1 בתלמוד הבבלי כתוב : "מקדש שני שהיו עוסקין בתורה ובמצות וגמילות חסדים מפני מה חרב מפני שהייתה בו שנאת חנם" ( יומא ט ע"ב . ( א . מה הכוונה בביטוי "שנאת ? "חנם ב . כיצד הביטוי "שנאת חנם" מבטא את המציאות החברתית לפני חורבן בית שני ? . 2 היום שבו הוכרעו שמונה עשרה ההלכות ( י"ח דבר ) לפי בית שמאי נחשב בעיני חכמים אחדים ל"יום קשה להם לישראל כיום שנעשה בו העגל" ( תוספתא , שבת א , ח . ( מדוע ? א . מה היו העמדות של בית שמאי ? ב . מדוע נחשב היום של הכרעת י"ח דבר ליום קשה לישראל ? . 3 יוסף בן מתתיהו בחר להתחיל את ספרו "מלחמת , "היהודים העוסק במרד הגדול , לא במאורעות משנת 66 לסה"נ , אלא מאתיים שנה קודם לכן – בגזרות אנטיוכוס אפיפנס משנת 167 לפסה"נ ( עמ' . ( 38 מה לדעתכם רצה יוסף בן מתתיהו לומר בכך על היהודים ? . 4 הרב ב' לאו כותב : "בדרך כלל מזהים את החכמים עם הצד המפייס שמבקש להרגיע את אש המרד ולהנמיכה" ( ב' לאו , חכמים , א , עמ' . ( 246 א . מה היו העמדות של החכמים בתקופת המרד הגדול ? ב . הבחינו בין עמדות החכמים בשלבים שונים של המרד . . 5 לרבן יוחנן בן זכאי מיוחסת האמירה הבאה : "אם הייתה נטיעה בתוך ידך ויאמרו לך הרי המשיח – בא ונטע את הנטיעה ] ורק אחר כך צא לקבל את פניו " ] ( אבות דרבי נתן , נוסח ב , לא . ( א . מהי תפיסת העולם שבאה לידי ביטוי באמירה זו ? ב . האם יש באמירה זו הסבר להחלטתו של רבן יוחנן בן זכאי לצאת מירושלים ? . 6 בחרו אחד מהאישים שפעלו בתקופת המרד הגדול וכתבו נאום המייצג את השקפת עולמו . היעזרו בטבלת האישים בעמ' . 73 . 7 בחרו אחת מאגדות החורבן והסבירו כיצד היא משקפת את המציאות ההיסטורית שלמדתם עליה בפרק . . 8 לפי יוסף בן מתתיהו , לאחר שרפת המקדש קרא טיטוס ליהודים "עמכם מת . " ! נסחו את תשובתכם לטיטוס .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר