עמוד:85

שאלות לסיכום הסעיף : קבוצות ועמדות במרד ( עמ' ( 85–75 . 1 מי היו החוגים שהתנגדו למרד וכיצד הם ניסו למנוע אותו ? . 2 מה היו המניעים להשתתפותם של אישים מתונים במרד ? מה ההסבר לכך שהם נבחרו לעמוד בראשו ? . 3 ציינו את פעולותיה של ממשלת המרד לקראת המלחמה . כיצד פעולות אלו מלמדות על עמדותיה ? . 4 מה היו חילוקי הדעות בין מנהיגי הגליל ? כיצד השפיעו חילוקי הדעות על עמידתם של היישובים בגליל בפני הרומאים ? . 5 מי היו הקנאים ומה הביא להתחזקות מעמדם ? . 6 מה הייתה תפיסת עולמם של הסיקריים ? במה היא הייתה דומה לזו של הפרושים ? . 7 כתבו חיבור שבו רבן יוחנן בן זכאי מסביר את החלטתו לצאת מירושלים . מרתא בת בייתוס מרתא בת בייתוס , העשירה של ירושלים הייתה . שלחה שליח ואמרה לו : לך הבא לי סולת . עד שהלך , נמכרה [ הסולת . [ חזר ואמר לה [ השליח : [ סולת אין , קמח לבן יש . אמרה לו : לך הבא לי . עד שהלך , נמכר [ הקמח הלבן . [ חזר ואמר לה : קמח לבן אין , קמח סובין [ העשוי מקליפות הגרגרים ] יש . אמרה לו : לך הבא לי . עד שהלך , נמכר . חזר ואמר לה : קמח סובין אין , קמח שעורים יש . אמרה לו : לך הבא לי . עד שהלך , נמכר . חלצה נעליה והלכה לשוק . אמרה : אצא ואראה אם אמצא משהו לאכול . בהליכתה דרכה על גללי בהמה ומתה . קרא עליה רבן יוחנן בן זכאי : הרכה בך והעגונה אשר לא נסתה כף רגלה [ דברים כח , נו ] [ ... ] בצאת נפשה הוציאה את כל הכסף והזהב וזרקה בשוק . אמרה : בשביל מה אני צריכה את זה ? וזהו שכתוב : כספם וזהבם בראש חוצות . [ יחזקאל ז , יט ] ( גיטין נו ע"א . התרגום מארמית מתוך : ב' לאו , חכמים , א , עמ' ( 288 . 1 כתבו את סיפור המעשה בלשונכם . . 2 מה הביא למותה של מרתא ? . 3 מרתא בת בייתוס מהווה דוגמה לאישה עשירה . מהי הביקורת על העשירים הנרמזת בסיפור עליה ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר