עמוד:76

תעודה נאום אגריפס השני אילו מצאתי שכולכם נדחפים לעשות מלחמה עם הרומאים , ולא הייתי רואה שבעלי התבונה והטהורים ביותר שביניכם גמרו אומר לשמור על השלום - כי אז לא הייתי מתייצב בפניכם , ולא הייתי מעיז להשיא לכם עצות . [ ... ] ועכשיו בחנו בעצמכם כל נימוק , ותווכחו מה רפה [ חלש ] נימוק המלחמה . דבר זה יפה בראש ובראשונה לגבי התלונה נגד האפוטרופסים [ הנציבים ] [ ... ] הכל מודים שהפקידים הרומאיים הם נוקשים ללא נשוא , אבל אין זאת אומרת שכל הרומאים , והקיסר בכלל , הם לא הוגנים כלפיכם : - ואף על פי כן הרי נגדם ונגדו אתם רוצים לעשות מלחמה . [ ... ] והרעות שאנו מתלוננים עליהן עתידות להבטל , שכן לא לנצח ישאר אותו אפוטרופוס [ נציב , [ ויתכן שהבאים במקומו יהיו יותר מתונים ; ואילו המלחמה , כיון שהתחילה לנוע שוב קשה לעצרה , ואף קשה לנהלה בלי פורעניות . [ ... ] יש אלפים רבים מעמים אחרים שנפשם יוצאת לחירות , והם הרכינו ראשם , ורק אתם היחידים לא נאה לכם להיות משועבדים לאלו שכל העולם כפוף להם . היכן החיילות שלכם ? היכן כלי הזיין שאתם נשענים עליהם ? [ ... ] האם לא תתנו עיניכם בגדולה הרומאית ולא תמדדו את חולשת עצמכם ? [ ... ] ואני שואל אתכם , מעתה , כלום עשירים אתם מבני גליה [ צרפת , [ חזקים מבני גרמניה , יותר נבונים מן היוונים ? מרובים יותר מכל עמי העולם ? מה הדבר הנוסך בכם בטחון להתקומם נגד הרומאים ? [ ... ] אין לכם להשען אלא על סיוע , 'ה אבל גם ה' ניצב לצד הרומאים . שהרי בלי עזרת ה' לא היתה ממלכה רחבה כזאת עומדת בשום פנים . [ ... ] הרי אין אדם סבור שאפשר לעשות מלחמה שתסתיים על פי חוזה , ושהרומאים , המנצחים , ינהגו בכם במתינות . לא כי , הרומאים ישרפו באש את העיר הקדושה כדי שישמש הדבר דוגמא לכל העמים , וישמידו כליל את גזעכם . ואף אלו שישארו בחיים לא ימצאו מקום לנוס , שכן הכל מכירים באדנות הרומאים , או חוששים הם שמא ישתעבדו לרומאים . הסכנה צפויה לא רק לנו בלבד , אלא לכל יושבי הערים הנכריות , שאין לכם עם בעולם שאין בו חלק מבני עמנו . ואם תלחמו , יטבחו מתנגדינו את כל היהודים [ ... ] אם אין אתם מרחמים על נשיכם וילדיכם , רחמו נא לפחות על המטרופולין [ העיר הגדולה ] שלכם ועל מחוזות הקודש . ( יוסף בן מתתיהו , מלחמת היהודים ב , יז , ( 394–390 , 364–345 . 1 מהם הנימוקים של אגריפס השני נגד המרד ? מיינו את הנימוקים להיבטים . . 2 איזה נימוק לדעתכם הוא המשכנע ביותר ? נמקו . . 3 השיבו בשם התומכים במרד לשניים מהטיעונים של אגריפס השני . . 4 הנאום נכתב על ידי יוסף בן מתתיהו לאחר שכבר נודעו תוצאות המרד . א . מצאו בנאום ראיות לכך שהוא נכתב לאחר המרד . ב . מהו הקושי שמעוררת העובדה שהנאום נכתב לאחר המרד ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר