עמוד:61

שאלות לסיכום הסעיף : עיצוב החברה והזהות היהודית - חזון ופרשנות ( עמ' ( 61–54 . 1 א . נסחו את העמדות של כל אחת מן הכיתות . השלימו את הטבלה במחברתכם . ב . מהו חזון החברה היהודית על פי כל אחת מהכיתות ? . 2 בתלמוד הבבלי מסופר על כוהן גדול שהיה צדוקי וניסך את המים על רגליו במקום על המזבח . בתגובה רגם אותו כל העם באתרוגים שבידיהם ( סוכה מח ע"ב . ( מה אפשר ללמוד מהסיפור על נושאי המחלוקת בין הפרושים לצדוקים ועל יחסו של העם אליהם ? . 3 יש חוקרים הסבורים שהאיסיים והצדוקים הם ממשיכי המסורת ואילו הפרושים יצרו תפיסה חדשה מהתפיסה שהייתה נהוגה בימי הבית הראשון . הביאו דוגמה לאמונות של כל אחת מהכיתות שתומכות בטענה זו או סותרות אותה . . 4 נושאי המחלוקת בין הכיתות נמשכו ונדונו במחשבה היהודית לאורך הדורות . הדגימו באחד מהנושאים . . 5 ציינו שתי נקודות מחלוקת בין היהודים לבין היהודים-הנוצרים . היהודים-הנוצרים מתארגנים בקהילה אחת הקבוצות שדמתה באורח חייה לאיסיים הייתה קבוצת אנשים שהאמינו בישו , ששמו העברי היה ישוע או יהושע . ישו היה יהודי שנולד בבית לחם בשנת 4 לפסה"נ אך גדל בנצרת ולכן מאמיניו נקראו יהודים-נוצרים . בהיותו כבן שלושים הוא החל לנדוד ברחבי הגליל , ונחשב למי שיכול לחולל נסים , לרפא חולים ולגרש שדים . הוא קרא לחזור בתשובה והוכיח את מנהיגי העם שלדעתו הזניחו את החובות המוסריות של אהבת הבריות וחמלה לעניים . ישו הטיף נגד השכבות העשירות של העם על כך שעשקו את העניים והתנגד לגישה שייצגו הפרושים שלפיה עיקר היהדות הוא קיום המצוות . הוא פנה בעיקר אל העניים והמדוכאים והבטיח להם כי אם יאהבו את אויביהם , אם ייטיבו עם שונאיהם ואם לא יפגעו במי שפוגע בהם הם יזכו לגאולה . בקרב היהודים שישו קירב אליו היו גם מוכסים ששירתו את השלטון הרומי . לאחר שהרומאים הוציאו את ישו להורג בשנת 29 לסה"נ הקימו מאמיניו קהילה שמרכזה בהר ציון בירושלים . חברי הקהילה היו יהודים שקיימו את כל מצוות היהדות , אבל הם הוסיפו עליהן שני מנהגים חדשים : טבילה לשם טהרה וסעודה משותפת . היהודים-הנוצרים ראו בעושר גורם משחית ובדומה לאיסיים ויתרו על רכושם הפרטי . היהודים-הנוצרים נחלקו לקבוצות על פי המוצא : בני הארץ שהיו דוברי עברית נקראו " , "עברים ויהודים שעלו מהתפוצות והיו דוברי יוונית נקראו " . "הלניסטים נוסף על כך הם התפצלו לכיתות על רקע השקפות שונות בעניין הצורך לקיים מצוות והשאלה אם ישו היה אדם , אל או משיח . לדוגמה , אחת מקבוצות היהודים-הנוצרים שפעלה בעיקר בעבר הירדן ושחבריה נקראו אביונים ראתה בישו אדם ולא אל . האביונים נבדלו משאר הקבוצות של היהודים-הנוצרים גם בשל התנגדותם לעבודת הקורבנות במקדש . הם טענו כי הקרבת הקורבנות היא תוספת מאוחרת לתורה וכי היהדות האמיתית היא יהדות רוחנית . כנראה עם תחילת המרד הגדול בשנת 66 לסה"נ ( עמ' ( 70 נטשו כל הקבוצות של היהודים-הנוצרים את ירושלים וחזרו אליה רק לאחר החורבן .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר