עמוד:56

גורם אחר למתח בין החשמונאים לפרושים היה תפקיד הכהונה הגדולה : לפי יוסף בן מתתיהו , הפרושים פנו אל יוחנן הורקנוס בבקשה שיוותר על תפקיד הכהונה הגדולה משום שאמו הייתה שבויה ולכן יש חשש שכבודה חולל והוא פסול לכהונה , אך הוא סירב . בתלמוד הבבלי מוזכרים שני מוקדי המתח האלה בעניין אלכסנדר ינאי , בנו של יוחנן הורקנוס . בעוד יוחנן הורקנוס נתפס בתלמוד הבבלי "צדיק , "מעיקרו אלכסנדר ינאי מייצג דמות של "רשע מעיקרו" ( ברכות כט ע"א . ( תעודה היחסים בין הפרושים לאלכסנדר ינאי מעשה בינאי המלך שהלך לכוחלית שבמדבר וכיבש שם ששים כרכים [ ערים גדולות ] ובחזרתו היה שמח שמחה גדולה וקרא לכל חכמי ישראל . אמר להם : אבותינו היו אוכלים מלוחים [ שיח מדברי המשמש למאכל ] בזמן שהיו עסוקים בבנין בית המקדש אף אנו נאכל מלוחים זכר לאבותינו והעלו מלוחים על שולחנות של זהב ואכלו . והיה שם אחד איש לץ , לב רע ובליעל ואלעזר בן פועירה שמו . ויאמר אלעזר בן פועירה לינאי המלך : ינאי המלך , לבם של פרושים עליך [ פוסלים אותך ![ [ אמר לו [ : ומה אעשה ? [ אמר לו [ : הקם להם בציץ שבין עיניך [ שים את הציץ של הכוהן הגדול בין עיניך ואז יהיו חייבים לעמוד לפניך וזו תהיה ההודאה שאתה כוהן גדול . [ הקים להם בציץ שבין עיניו . היה שם זקן אחד ויהודה בן גדידיה שמו ויאמר יהודה בן גדידיה לינאי המלך : ינאי המלך רב לך כתר מלכות הנח כתר כהונה לזרעו של אהרון . שהיו אומרים אמו נשבית במודיעים ויבוקש הדבר ולא נמצא [ לא נמצאו ראיות לשמועה זו . [ ויבדלו חכמי ישראל בזעם . ויאמר אלעזר בן פועירה לינאי המלך : ינאי המלך , הדיוט שבישראל כך הוא דינו ואתה מלך וכהן גדול כך הוא דינך ? [ אמר לו [ : ומה אעשה ? [ אמר לו [ : אם אתה שומע לעצתי רומסם [ הרוג אותם . [ [ אמר לו [ : ותורה מה תהא עליה ? [ אמר לו [ : הרי כרוכה ומונחת בקרן זוית כל הרוצה ללמוד יבוא וילמוד . אמר רב נחמן בר יצחק מיד נזרקה בו אפיקורסות [ ... ] מיד ותוצץ [ הוצתה ] הרעה על ידי אלעזר בן פועירה ויהרגו כל חכמי ישראל והיה העולם משתומם עד שבא שמעון בן שטח והחזיר את התורה ליושנה . ( קידושין סו ע"א ) . 1 כתבו את הסיפור בלשונכם . . 2 מדוע הזמין ינאי המלך את החכמים ? . 3 מה הייתה כוונת החכמים כשאכלו מלוחים על שולחנו של ינאי המלך ? . 4 מהי טענתו של יהודה בן גדידה כנגד ינאי ? . 5 לפי מסכת קידושין , מה הייתה סיבת מותם של החכמים ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר