עמוד:50

מן המחקר התייוונותם של החשמונאים " תייר" דמיוני שעשוי היה לבקר במדינת החשמונאים היה יכול לחוש עצמו כמי שמבקר במדינה המוכרת לו שדומות לה מצויות באזורים אחרים של העולם ההלניסטי [ ... ] ובו בזמן [ ... ] היה יכול להשתומם על השונה במדינה זו ואף על המוזר והחריג שבה , המבדילים אותה מכל ארץ אחרת . בין ההבדלים היו בוודאי בולטים הלשון העברית , ריכוז הפולחן בעיר קודש מרכזית , העדר מקדשים , פסלי אלים ( ופסלים בכלל ) ברחבי המדינה וקיומה של דת אחת , הדת היהודית , המשותפת לכלל האוכלוסייה , תוך מאמץ שלטוני לחסל כל חריגה מדת זו כולל הרס ערים הלניסטיות מקצתן או כולן [ ... ] אילו היו לתייר הדמיוני שלנו מכרים במדינת החשמונאים , היו הם ודאי דוברי יוונית , ואפשר שהיה מכיר אותם במהלך שהותם מחוץ לארץ ישראל לרגל עסקי מדינה או מסחר כלשהם . לשון השיחה ביניהם הייתה בוודאי יוונית , ואל נכון היה פונה אליהם בשמותיהם היווניים . אפילו שליטיהם נודעו בשמותיהם היווניים , כגון הורקנוס , אריסטובולוס או אלכסנדרוס . [ ... ] ניתן לומר אפוא שהשליטים החשמונאים סיגלו לעצמם גם שמות יווניים , על מנת להתקבל ביתר קלות בעולם ההלניסטי , או לפחות - על ידי נתינים מיוונים . [ ... ] יש בכך גילוי של התייוונות מודעת . [ ... ] לשון אחר , השליטים הללו נטלו לעצמם גם שמות יווניים , לא רק בגלל שהושפעו מן החברה ההלניסטית הסובבת אותם , אלא אף מיוזמתם שלהם , מתוך רצון להתקבל לחברה זו . [ ... ] מטבעות החשמונאים היו המשך למטבעות הברונזה הסלווקיים . [ ... ] עם זאת , דווקא כאן מתגלה גם השינוי שנעשה במכשיר הכלכלי ההלניסטי הזה . [ ... ] המטבעות ההלניסטיים היו מעוטרים בדיוקנות השליטים , שנועדו לטיפוח מעמדו של השליט במדינה , ואילו במטבעות החשמונאים לא היה לכך כל זכר . כן נעדרים דגמים אנתרופומורפים ( דמויות אלים ואנשים ) כלשהם ודמויות בעלי חיים למיניהם , הרווחים במטבעות הלניסטיים . [ ... ] גיוס שכירים אינו חידוש של התקופה ההלניסטית אך חיל שכירים היה אופייני מאד לממלכות ההלניסטיות ורווח בהן . [ ... ] והנה מוסד זה מתפתח במדינת החשמונאים במקביל להתרחבות הניגודים בינם לבין קבוצה או קבוצות מבין נתיניהם . [ ... ] החלטה זו [ לגייס שכירים ] ומניעיה מצביעים על אימוצה של שיטה והשקפת עולם הלניסטית . ( א' רפפורט , "על 'התייוונותם' של , "החשמונאים בתוך : מדינת החשמונאים : לתולדותיה על רקע התקופה ההלניסטית , עמ' ( 88–78 . 1 מה היו המאפיינים ההלניסטיים של המדינה החשמונאית ומה היו המאפיינים היהודיים ? . 2 עיינו בתמונות המטבעות בעמ' . 49-48 האם הן מחזקות את תפיסתו של רפפורט ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר