עמוד:47

העם מכיר בהנהגת החשמונאים בשנת 140 לפסה"נ התאסף העם בחצר המקדש כדי להגדיר את סמכויות השלטון של שמעון ולהוריש אותן לבניו אחריו . לצעד זה של אספת עם , שנחשבה למייצגת את העם , היה תוקף רב , והיא נתנה לשלטונם של החשמונאים בסיס חוקי . באספה מינה העם את שמעון למנהיג מדיני ומנהלי , לכוהן גדול ולמצביא שהכול חייבים לציית לו . עם זאת , אספת העם לא העניקה לשמעון סמכויות חקיקה ושיפוט , ואף לא את התואר " . "מלך ההנהגה והכהונה הגדולה ניתנו לשמעון ובניו בתנאי שההכרעה לעתיד לבוא תהיה בידי נביא אמת . יש הרואים בריכוז של כל הסמכויות בידי אדם אחד , וגם בנוסח ההחלטה של אספת העם , דוגמה להשפעה הלניסטית . בדומה למסמכים הלניסטיים מאותה תקופה מופיע תאריך ההתכנסות , מקום ההתכנסות , הרכב המשתתפים , הנימוקים להחלטה , ורק בסוף המסמך ההחלטה עצמה . השפעה הלניסטית ניכרת גם בכמה עניינים המוזכרים בגוף המסמך : הלבוש המיוחד של השליט – ארגמן וכסף ; הכבוד שניתן לו מצד השליט הסלווקי ; רשימת ההישגים של שמעון כהנמקה למינויו לשליט ; ומניין השנים על פי שנת מינויו של שמעון . רישום המסמך על לוח ברונזה והצבתו במקום פומבי היו גם הם נוהג מקובל בעולם ההלניסטי . תעודה ההחלטות של אספת העם בימי שמעון ויחליטו היהודים והכוהנים שיהיה שמעון מושלם וכוהן גדול לעולם , עד עמוד נביא נאמן . ושיהיה לשר צבא עליהם שידאג [ לענייני ] המקדש , שיתמנו על ידו [ אנשים ] על עבודותיהם ועל הארץ ועל כלי הנשק ועל המצודות . [ ... ] ושישמעו לו כולם , ושכל המסמכים בארץ יכתבו בשמו , ושילבש ארגמן ויעדה זהב . ולא יוכל איש מן העם ומן הכוהנים לבטל דבר מאלה , ולהתנגד לדבריו , ולהקהיל אספה בארץ בלעדיו וללבוש ארגמן ולפרוף פריפת זהב [ לענוד זהב . [ ומי אשר יעשה בניגוד לדברים אלה , או יבטל איזה מהם , דמו בו . ויחליט כל העם לתת לשמעון לעשות כדברים האלה . ויקבל שמעון ויחליט לשמש בכהונה הגדולה ולהיות שר צבא ומושל של היהודים ושל הכוהנים ולעמוד בראש כולם . ואת הכתב הזה אמרו לתת בלוחות נחושת ולהעמיד אותם בחצר המקדש במקום נראה לעין , ואת העתקיו להניח באוצר , כדי שיחזיק [ בהם ] שמעון ובניו . ( ספר מקבים א יד , מא-מט ] מהדורת א' רפפורט (] . 1 אילו סמכויות העניקה אספת העם לשמעון ? מיינו את הסמכויות להיבטים . . 2 כיצד ביטא לבושו של שמעון את הסמכויות שקיבל ? . 3 מה אפשר ללמוד מכך שכתב המינוי הועמד בחצר המקדש במקום נראה לעין ? . 4 מי היו עלולים להתנגד לסמכויות שקיבל שמעון ? צטטו את המשפט בתעודה שאתם מתבססים עליו בתשובתכם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר