עמוד:43

יהודה המקבי מחליט להמשיך במרד לאחר טיהור המקדש חשו המתייוונים שישבו בחקרה כי השלטון הולך ונשמט מידיהם והזעיקו לעזרתם את השלטון הסלווקי . הקרבות התחדשו , ובפעם הראשונה הובסו יהודה ואנשיו ונאלצו לסגת לכיוון ירושלים . נדמה היה שימיו של המרד ספורים , אבל אז פרץ סכסוך פנימי בממלכה הסלווקית , ולמורדים הוצעה פשרה : השלטון הסלווקי אישר את זכותם של היהודים לחיות לפי חוקי התורה , וכדי לפייס את היהודים מנלאוס הכוהן הגדול המתייוון הוצא להורג . תעודה טיהור המקדש ויבחר [ יהודה ] כוהנים תמימים [ ראויים , [ חפצים בתורה , והם טיהרו את המקדש ונשאו את אבני השיקוץ אל מקום טמא . ויוועצו על אודות מזבח העולה המחולל , מה יעשו לו , ותיפול להם עצה טובה להורסו , לבל יהיה להם לחרפה , כי טימאוהו הגויים , ויתצו אותו . ויניחו את האבנים בהר הבית , במקום מתאים , עד אשר יבוא נביא ויורה על אודותן [ ההכרעה בעניין האבנים המקודשות שנטמאו נדחתה ליום שתתחדש בו הנבואה . [ ויקחו אבנים שלמות , כדת , ויבנו מזבח חדש , כמו הראשון , ויבנו את המקדש ואת פנים הבית , ואת החצרות קידשו ; ויעשו כלי קודש חדשים , ויביאו את המנורה ואת מזבח הקטורת ואת השולחן אל המקדש . ויקטירו על גבי המזבח ויעלו את הנרות אשר על המנורה ויאירו במקדש , וישימו על השולחן את הלחם , ויפרשו את הפרוכת וישלימו את כל המלאכות אשר עשו . וישכימו בבוקר החמישה ועשרים בחודש התשיעי , הוא חודש כסלו , בשנה השמונה וארבעים ומאה [ למניין המלכים מבית סלווקוס , היא שנת 164 / 165 לפסה"נ . [ ויעלו קורבן כחוק על גבי מזבח העולה החדש אשר עשו . בזמן וביום אשר בו חיללו אותו הגויים , ב [ יום ] ההוא נחנך בשירים ובקתרוסים [ כלי מיתר , [ בכינורות ובמצלתים . ויפלו כל העם על פניהם , וישתחו , ויודו לשמים , אשר הצליחו בידם . ויעשו את חנוכת המזבח ימים שמונה , ויעלו עולות בשמחה ויזבחו זבחים שלמים ותודה . ויקשטו את חזית המקדש בעטרות זהב ובמשבצות , ויחדשו את השערים ואת הלשכות ויתקינו להם דלתות . ותהי שמחה גדולה מאוד בעם , ותסור חרפת הגויים . ויקבעו יהודה ואחיו וכל עדת ישראל , כי יוחגו ימי חנוכת המזבח בזמניהם , מדי שנה בשנה , ימים שמונה , מן החמישה ועשרים בחודש כסלו , בשמחה ובששון . ( ספר מקבים א ד , מב–נט ] מהדורת א' רפפורט (] . 1 תארו את השלבים בטיהור המקדש . . 2 איזו משמעות העניקו היהודים לטיהור המקדש ? . 3 על פי ספר מקבים א , מהי הסיבה לקביעת חג החנוכה ? . 4 בספר מקבים ב מופיעים שני הסברים לכך שחנוכת המקדש נמשכה שמונה ימים : האחד , שכך היה בימי חנוכת מקדש שלמה ( מקבים ב ב , יב ;( והאחר , שבאותה השנה לא זכו היהודים לקיים את חג הסוכות ( מקבים ב י , ו . ( א . עיינו בספר מלכים א ח , סה , והסבירו מה הקשר בין שני ההסברים . ב . מצאו מכנה משותף בין חג הסוכות וחג החנוכה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר