עמוד:40

תעודה קידוש השם בימי אנטיוכיוס אפיפנס וקרה שנתפסו שבעה אחים , יחד עם אמם , ומטעם המלך היו מנסים לאלץ אותם בהתעללם בהם ברצועות ובחבלים - לנגוע בבשרם האסור של חזירים . ואחד מהם היה לדוברם ודיבר כך : " מה אתה עומד לשאול אותנו וללמוד מאתנו ? הרינו מוכנים למות ולא להפר את חוקי . "האבות והמלך יצא מכליו , וציווה ללבן [ לחמם ] מחבתות וסירים מיד כאשר לובנו , ציווה ( המלך ) לכרות את לשונו של זה שהיה לדוברם [ ... ] ומשהיה לגמרי חסר יכולת ציווה ( המלך ) להעבירו אל האש , בעודו נושם . [ ... ] כאשר התפשט האיד מן המחבת באופן ניכר , עודדו ( האחים ) זה את זה , יחד עם אמם , לבוא עד קצם באופן אציל , וכך אמרו : " משקיף ה' אלוהים ובאמת מתנחם [ ... ] . "עלינו מפליאה ביותר וראויה לזיכרון טוב הייתה האם , אשר ראתה את אבדנם של שבעה בנים בעת ובעונה אחת ונשאה ( את הכול ) ברוח טובה [ ... ] ולאחר שהוא ( המלך ) דחק בה הרבה היא קיבלה על עצמה לשדל את הבן [ הצעיר . [ היא התכופפה לקראתו ובהתלה בעריץ האכזרי דיברה כך בשפת האבות : " בני , רחם עלי , אשר נשאתי אותך בבטני תשעה חודשים והינקתיך שלוש שנים וגידלתיך כה והדרכתיך עד לגיל הזה והזנתיך - אני מבקשת ממך , ילד , לשאת את עיניך אל השמים והארץ , [ ... ] אל תירא מן המוציא להורג הזה , אלא בהיותך ראוי לאחיך קבל את המוות , כך שברחמים אקבצך יחד עם . "אחיך ( ספר מקבים ב ז , א-כט ] מהדורת ד' שוורץ . (] ורב יהודה אמר [ על הפסוק " כי עליך הרגנו כל היום נחשבנו כצאן , "טבחה תהילים מד , כג ] זו אשה ושבעה בניה . הביאו את הבן הראשון לפני הקיסר . אמרו לו עבוד לעבודת כוכבים . אמר להם כתוב בתורה [ שמות כ , ב ] אנכי ה' אלהיך . הוציאוהו והרגוהו . והביאו את האחר לפני הקיסר אמרו לו : עבוד לעבודת כוכבים . אמר להם כתוב בתורה [ שמות כ , ב ] לא יהיה לך אלהים אחרים על פני הוציאוהו והרגוהו . הביאו בן אחר ואמרו לו עבוד לעבודת כוכבים [ ... ] אמר לו הקיסר אזרוק לפניך טבעת חותם התכופף וקח אותה כדי שיאמרו קיבל עליו פקודת המלך . אמר לו : חבל עלך קיסר , חבל עלך קיסר , על כבוד עצמך כך על כבוד הקב"ה על אחת כמה וכמה . הוציאו אותו להריגה . אמרה להם אמו הביאוהו אלי ואנשק אותו מעט . אמרה לו : בניי לכו ואמרו לאברהם אביכם אתה עקדת מזבח אחד ואני עקדתי שבעה מזבחות . אף היא עלתה לגג ונפלה ומתה . יצתה [ יצאה ] בת קול ואמרה [ תהילים קיג , ט ] אם הבנים שמחה . ( גיטין נז ע"ב , מתורגם מארמית ) . 1 השוו בין סיפור המעשה בספר מקבים ב לבין הסיפור בתלמוד הבבלי . א . מה נדרש מן הבנים לפי כל אחד מן המקורות ? ב . כיצד לפי כל אחד מן המקורות נימקו הבנים את סירובם להשתתף בפולחן ? ג . כיצד הגיבה האם להריגת בניה לפי כל אחד מן המקורות ? ד . מהו יחסו של הקיסר לשבעת הבנים לפי כל אחד מן המקורות ? ה . אילו תפיסות עולם באות לידי ביטוי בסיפור על האם ושבעת בניה ? . 2 אילו דוגמאות למוות על קידוש השם אתם מכירים מן ההיסטוריה היהודית ? במה הן דומות לקידוש השם בימי גזרות אנטיכוס אפיפנס ובמה הן שונות ממנו ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר