עמוד:35

והאווירה בהם הייתה אלילית ( עמ' . ( 27 נציגים מטעמה של אנטיוכיה נשלחו למשחקים האולימפיים שנערכו באותה שנה בעיר צור , ומרכז החיים עבר מהמקדש אל מוסדות הפוליס . ליסון הייתה סמכות לקבוע מי מתושבי ירושלים ייחשב לאזרח הפוליס אנטיוכיה , וכנראה הוא בחר לשלב ברשימת האזרחים רק את בני משפחות האצולה מירושלים , בני העשירים והמתייוונים . הקמת הפוליס חיזקה את מעמדם של המתייוונים , והם השתתפו בניהול ענייני העיר – כפי שהיה מקובל בפולייס של העולם ההלניסטי . תעודה הרפורמה של יסון מלבד אלה [ הכספים בעבור המשרה ] הבטיח [ יסון לאנטיוכוס ] לזכותו בעוד מאה וחמישים לשנה , אם יינתן לו לייסד בסמכותו גימנסיון ואפביאון ולרשום את האנטיוכים אשר בירושלים . לאחר שאישר המלך ( כל אלה ) החזיק ( יאסון ) בשלטון [ בכהונה הגדולה ] ומיד הסב את בני עדתו לסגנון היווני [ ... ] ובבטלו את הלכות החוקה חידש מנהגים פורעי חוק . כך הוא שש לייסד גימנסיון מתחת לאקרופוליס עצמה [ הפוליס במקום הגבוה , הכוונה להר הבית ] ושם הכפיף את החזקים ביותר מבין האפבים תחת כובע השמש [ כובע יווני . [ היה מין שיא של יוונות והתקדמות של נכריות בגלל אי טהרת יאסון - איש חסר יראה ולא כוהן גדול . כך שהכוהנים כבר לא התלהבו ביחס לעבודות המזבח , אלא בבוזם למקדש ובהסחת דעתם מן הקרבנות [ ... ] ובשומם לאל [ הפכו לחסרי ערך ] את ערכי האבות , ובחשבם את הכיבודים היווניים ליפים ביותר . ( ספר מקבים ב , ד , ז-טו ] מהדורת ד' שוורץ . (] . 1 מה היו רכיבי הרפורמה של יסון ? הסבירו את תרומתם לתהליך ההתייוונות . . 2 כיצד השפיעו מעשיו של יסון על עבודת המקדש ? . 3 מהו יחסו של מחבר ספר מקבים ב ליסון ? . 4 א' צ'ריקובר טוען : "יאסון וחבריו לא היה בדעתם להחליף את אלוהי ישראל באל אחר או להקים על יד מזבחו מזבחות לאלי הגויים . ייסוד הפוליס עוד לא היה בו כדי לחייב שינויים כה יסודיים בחיי האומה" ( א' צ'ריקובר , היהודים בעולם היווני והרומי , תשכ"א , עמ' . ( 151 האם אתם מסכימים עם טענה זו ? נמקו . מטבע של אנטיוכוס הרביעי אפיפנס < בצד אחד של המטבע ( מימין ) דיוקן המלך ובצדו האחר ( משמאל ) האל אפולון . 1 מה האל אפולון מייצג בתרבות היוונית ? היעזרו במרשתת . . 2 מה אפשר ללמוד מהטבעת דמותו של האל אפולון על המטבעות ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר