עמוד:32

שאלות לסיכום הסעיף : התייוונות בארץ ישראל ( עמ' ( 32–26 . 1 באילו דרכים התפשטה התרבות ההלניסטית במזרח ? . 2 מה היו המאפיינים של התרבות ההלניסטית ? . 3 לפניכם רשימה של מושגים ושמות המוזכרים בפרק : פוליס , גימנסיון , בית טוביה , בן סירא . בחרו שלושה מהם והסבירו כיצד הם מבטאים את תהליך ההלניזציה בארץ ישראל . . 4 מה היו גילויי ההתייוונות בחברה היהודית ? . 5 דמיינו שאתם אחד מן החכמים שהשתתפו בתרגום השבעים . תארו את חששותיכם , את הקשיים שנתקלתם בהם בתהליך התרגום ואת תחושתכם לאחר התרגום . תעודה תרגום השבעים מעשה בתלמי המלך שכינס שבעים ושנים זקנים והכניסן בשבעים ושנים בתים ולא גילה להם על מה כינסן ונכנס אצל כל אחד ואחד ואמר להם כתבו לי תורת משה רבכם . נתן הקב"ה בלב כל אחד ואחד עצה והסכימו כולן לדעת אחת וכתבו לו [ בראשית א ] אלהים ברא בראשית [ בראשית א , א ] אעשה אדם בצלם ובדמות [ בראשית א , כו ] ויכל ביום הששי וישבות ביום השביעי [ בראשית ה , ב ] זכר ונקבה בראו ולא כתבו בראם [ בראשית א , כז ] [ ... ] א"ר [ אמר רבי ] יוחנן [ ... ] אמר קרא [ פסוק ] ( בראשית ט ) יפת אלהים ליפת וישכן באהלי שם [ פירושו ] דבריו של יפת יהיו באהלי שם . ( מגילה ט ע"א-ע"ב ) מעשה בחמשה זקנים שכתבו לתלמי המלך את התורה יוונית , והיה אותו היום קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל , שלא הייתה התורה יכולה להתרגם כל צרכה . ( תלמוד ירושלמי , סופרים א , ז ) . 1 על פי מסכת מגילה , מה מיוחד בתרגום השבעים ? . 2 מהי עמדת התלמוד במסכת מגילה בעניין תרגום השבעים ? צטטו את הביטויים שמהם אתם למדים על כך . . 3 מהי העמדה המובעת במסכת סופרים בעניין תרגום השבעים ? צטטו את הביטויים שמהם אתם למדים על כך . . 4 האם הטענה המועלית במסכת סופרים קשורה בתרגום בכלל , לכל שפה , או בתרגום ליוונית בפרט ? נמקו . . 5 מיהם החכמים שנבחרו לתרגם את התורה ליוונית ? חשבו על הידע שהם נזקקו לו לצורך התרגום .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר