עמוד:26

ארץ ישראל נכבשת בידי מלכים הלניסטים יהודה הייתה יחידת מנהל עצמאית עד לכיבוש ארץ ישראל בידי אלכסנדר הגדול בשנת 332 לפסה"נ . בעקבות הכיבוש הייתה ארץ ישראל לחלק מן האימפריה שהקים אלכסנדר הגדול ונכללה בתחום השפעתה של התרבות ההלניסטית . תרבות זו הייתה תוצאה של מיזוג בין התרבויות והדתות של עמי המזרח לבין התרבות היוונית המכונה התרבות ההלנית , על שם הלאס – שמה הקדום של יוון . אלכסנדר הגדול - נולד במוקדון בשנת 356 לפסה"נ ועלה לשלטון בגיל עשרים . התפרסם בהיותו מצביא אמיץ וגם איש רוח שהתעניין בספרות , במדע ובפילוסופיה . אלכסנדר מת בשנת 323 לפסה"נ ונקבר באלכסנדריה שבמצרים . התייוונות בארץ ישראל פרק 2 התרבות ההלניסטית והחברה היהודית במאה הרביעית לפסה"נ החלה להתפשט בארץ ישראל תרבות חדשה – התרבות ההלניסטית . המפגש עם תרבות זו הציב את החברה היהודית בפני אתגר כיצד לשמר את ייחודה הדתי והתרבותי . מה היו גילויי ההשפעות של התרבות ההלניסטית על החברה היהודית ? מה היו הגישות שהתפתחו בחברה היהודית כלפי התרבות ההלניסטית וערכיה ? מפה < 2 חלוקת האימפריה של אלכסנדר הגדול , 301 לפסה"נ . 1 על פני אילו יבשות השתרעה האימפריה של אלכסנדר הגדול ? . 2 אילו מדינות נכללו בתחום השלטון של בית סלווקוס ? . 3 אילו מדינות נכללו בתחום השלטון של בית תלמי ? . 4 הסבירו על פי המפה מדוע נלחמו בית תלמי ובית סלווקוס על השליטה על ארץ ישראל .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר