עמוד:23

שאלות לסיכום הסעיף : יהודה בהנהגת עזרא ונחמיה ( עמ' ( 23–18 . 1 מי היה עזרא ומה היה מעמדו בממלכה הפרסית ? . 2 עיינו בספר עזרא ז , יא–כח , וכתבו את הזכויות שהעניק ארתחשסתא לעזרא . מיינו אותן לתחומים . . 3 בתלמוד הבבלי נאמר כי "ראוי היה עזרא שתינתן תורה על ידו לישראל אלמלא קדמו משה" ( סנהדרין כא ע"ב . ( א . אילו פעולות זיכו את עזרא בשבח זה ? ב . מהן לדעתכם נקודות הדמיון בין מנהיגותו של משה למנהיגותו של עזרא ? . 4 עזרא וגם נחמיה התמודדו עם התופעה של נישואי תערובת . בעזרא ט , יב , נאמר : " ועתה בנותיכם אל תתנו לבניהם ובנתיהם אל תשאו לבניכם ולא תדרשו שלמם וטובתם עד עולם למען תחזקו ואכלתם את טוב הארץ והורשתם לבניכם עד . "עולם בנחמיה יג , כג–כד , נאמר : " גם בימים ההם ראיתי את היהודים השיבו נשים אשדודיות עמוניות מואביות ובניהם חצי מדבר אשדודית ואינם מכירים לדבר יהודית וכלשון עם . "ועם א . מה ההבדל בנימוקים לאיסור בכל אחד מהספרים ? ב . על פי הפרק , מה ההבדל בין אופן פעולתו של עזרא ובין אופן פעולתו של נחמיה ? ג . האם לדעתכם יש קשר בין עמדת עזרא בשאלת הנשים הנוכריות לבין עמדתו בשאלת הזהות היהודית ? נמקו . . 5 אילו מפעולותיו של נחמיה עוררו התנגדות ? הסבירו מדוע . . 6 נחמיה מייצג גישה מנוגדת לגישה שמייצג אלישיב הכוהן הגדול . א . כתבו דו-שיח המתאר ויכוח בין נחמיה לבין אלישיב הכוהן הגדול . ב . אילו מהטענות המופיעות בוויכוח נשמעות גם בימינו ? . 7 החוקרים מכנים את הגישה שאלישיב הכוהן הגדול מייצג "אוניברסלית" – כללית – ואת הגישה שעזרא ונחמיה מייצגים . "בדלנית" א . בררו את משמעות הכינויים . ב . האם אתם מסכימים עם הכינויים האלה ? הציעו שמות משלכם לכל אחת מהגישות . . 8 בטקס החתימה על האמנה קיבל העם על עצמו התחייבויות . א . אילו התחייבויות קיבל העם על עצמו ? מיינו את ההתחייבויות לתחומים . ב . אילו מההתחייבויות המופיעות באמנה מלמדות כי שבי ציון הסיקו מסקנות מחורבן הבית הראשון ? ההתחייבויות הכלולות באמנה ביטאו את התפיסה , שראשיתה בימי עזרא , שכל יחיד שותף בעבודת המקדש ושעל כל אחד ואחד מוטלת החובה לקיים את חוקי התורה . האמנה נתפסה כחוקה של מדינת יהודה , ואולי כחוקה של העם היהודי כולו ; ויש המדמים את טקס החתימה על האמנה לטקס קבלת התורה . חוקרים אחרים סבורים כי בחתימה על האמנה קיבל העם על עצמו את סמכותה של התורה שבעל פה ואת תוקפה המחייב , נוסף לסמכותה של התורה שבכתב .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר