עמוד:21

הוא קבע שהימים האלה יהיו ימים שבתי הדין ישבו לשפוט בהם את העם . נוסף על כך , עזרא פעל להפצת התורה בכך שהעמיד מתורגמן בצדו של הקורא בתורה , כדי שיפרש לציבור שלא הבין עברית את הכתוב . לעזרא מייחסים גם את הוספת טעמי המקרא , המשמשים סימני פיסוק ותווי נגינה בקריאת התורה בציבור . עוד פעולה המיוחסת לעזרא היא החלפת הכתב העברי הקדום בכתב אשורי מרובע – הכתב שאנו משתמשים בו היום . שינוי הכתב סייע בהפצת התורה ברבים , שכן הוא היה זהה לכתב הארמי , שהיה קל יותר לקריאה והיה נפוץ בעם . יש הסבורים כי שינוי הכתב נועד להבדיל בין היהודים לעמי הארצות , שנהגו להשתמש בכתב העברי הקדום . בספרות חז"ל מוצגות גם דעות שלפיהן המעשה של עזרא היה החזרת הכתב של התורה לכתב המקורי שבו היא ניתנה בהר סיני . בהפצת התורה פעלו לצד עזרא תלמידיו , שנקראו סופרים . הסופרים היו פזורים בכל היישובים ביהודה ולימדו את הציבור – הם העתיקו ספרי תורה , שפטו את העם ותיקנו תקנות שסייעו לעם לשמור על מצוות התורה . הסופרים הם החכמים , מנהיגי העם , שהחלו לפעול בימי שיבת ציון . עזרא קורא בתורה < מציורי התנ"ך של גוסטב דורה , תחריט , המאה התשע עשרה . 1 על פי דמותו של איזה מנהיג עיצב דורה את דמותו של עזרא ? מה לדעתכם הוא רצה לבטא בכך ? . 2 האם ציורו של דורה תואם את המסופר בספר נחמיה ח , א-ח ? נמקו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר